bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 • oraz:
 • 883 909 409
 

Dla Państwa wygody zebraliśmy w jedno miejsce wszystkie wzory pism i wniosków urzędowych, które mogą okazać się niezbędne w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Wzory te należy uzupełnić o indywidualne dane Inwestora, dane dotyczące miejsca budowy i adresata, do którego skierowany jest wniosek w zależności od właściwości lokalnych.

Nasze Biuro Projektowe zastrzega możliwość wystąpienia indywidualnych wymagań dotyczących wniosków i pism wynikających z lokalnych uwarunkowań. Wzory należy zastosować w miarę potrzeb w niezbędnej ilości na sporządzonych kserokopiach załączonych wzorów.

 1. pobierz PDF Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. pobierz PDF Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. pobierz PDF Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntów.
 4. pobierz PDF Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. pobierz PDF Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia domu do sieci wodociągowej.
 6. pobierz PDF Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.
 7. pobierz PDF Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej.
 8. pobierz PDF Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.
 9. pobierz PDF Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 10. pobierz PDF Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.
 11. pobierz PDF Wzór zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 12. pobierz PDF Wzór zawiadomienia o zamiarze budowy.
 13. pobierz PDF Wzór oświadczenia kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 14. pobierz PDF Wzór oświadczenia projektanta adaptacji projektu gotowego o przyjęciu sprawowania nadzoru autorskiego.
 15. pobierz PDF Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu.
 16. pobierz PDF Wzór zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania.