PROMOCJA
ULUBIONE

Polityka prywatności serwisu Lipinscy.pl

ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Twoich danych osobowych jest LIPIŃSCY DOMY Ludwika Juchniewicz-Lipińska (NIP: 894-115-77-84), 54-404 Wrocław, ul Belgijska 69 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: biuro@lipinscy.pl
  • telefonicznie: 71 354 59 49

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeśli skorzystałeś z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.lipinscy.pl, wprowadzone przez Ciebie dane będziemy przetwarzać na potrzeby dalszego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego serwisu.

O działalności naszego serwisu przeczytasz tutaj https://lipinscy.pl/jak-kupic-projekt/regulamin-serwisu/

Jeżeli złożyłeś zamówienie za pośrednictwem serwisu www.lipinscy.pl, będziemy przetwarzać twoje dane wyłącznie na potrzeby finalizacji transakcji w ramach umowy kupna-sprzedaży. Jeśli zarejestrowałeś konto w serwisie, dodałeś komentarz lub przesłałeś zdjęcie, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w innym celu niż na potrzeby monitorowania potencjalnych naruszeń.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzamy twoje dane na podstawie Twojej zgody, będziemy je przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli jako nasz użytkownik zakupiłeś projekt za pośrednictwem serwisu www.lipinscy.pl, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane przez obowiązkowy okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w szczególności obowiązku przechowywania dowodów księgowych i dokumentacji podatkowej.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, jeśli nie będzie to bezpośrednio wynikać z twojej woli lub wyraźnego polecenia organów do tego uprawnionych. Będziemy przetwarzać je wewnętrznie przy zachowaniu należytych standardów bezpieczeństwa.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@lipinscy.pl.

Prawo wycofania zgody

O ile wyrazisz na to zgodę, a w serwisie lipinscy.pl pojawi się taka opcja, twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingowych. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wyrażasz wyłącznie na rzecz Biura projektowego, operatora serwisu www.lipinscy.pl. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej iod@lipinscy.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.