Domy pasywne

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Zobacz projekty domów pasywnych
Zobacz realizację pierwszego certyfikowanego domu pasywnego w Polsce
(Smolec k/Wrocławia) na stronie:
www.domy-pasywne.pl


 


1.Czym są domy pasywne, skąd pomysł na stworzenie tego typu budynków?

 

Domy pasywne już od ponad dwudziestu lat powstają w Niemczech, Austrii i Europie Zachodniej. Ich założeniem jest niewykorzystywanie do ogrzewania paliw nieodnawialnych, czyli gazu, oleju, czy węgla. Żeby to uzyskać, dom taki musi być tak zaprojektowany, aby do ogrzewania potrzebował mniej niż 15 kWh/m² na rok. Wówczas do ogrzania wystarczy ciepło ziemi, słońca, czy też ciepło wytwarzane przez mieszkańców podczas codziennego użytkowania. W Polsce też już możemy się pochwalić realizacją takiego domu, autorstwa Ludwiki i Miłosza Lipińskich z biura projektowego Lipińscy Domy, którego pasywność została potwierdzona certyfikatem niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt – najważniejszej instytucji sprawującej nadzór nad zachowaniem standardów pasywności, prowadzonej przez twórcę idei domu pasywnego dr Wolfganga Feinsta. Dom powstał w Smolcu pod Wrocławiem i jako obiekt pokazowy jest udostępniony do zwiedzania.

 

2. Jakie są zasady wznoszenia domów pasywnych?

 

Żeby uzyskać standard domu pasywnego, musi być spełniony szereg elementów współgrających ze sobą. Jego działanie opiera się na wzajemnych relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum. W praktyce pozyskiwanie ciepła odbywa się poprzez następujące elementy: zyski wewnętrzne (ciepło ludzi, urządzeń gospodarstwa domowego itp.), pasywne pozyskiwanie energii słonecznej poprzez przeszklenia południowych fasad , odzysk ciepła z wentylacji poprzez zastosowanie wymienników w instalacjach. Straty ciepła natomiast są redukowane poprzez wybitną izolację cieplną i kompaktową formę domu.

 

3. Z jakich materiałów powstają domy pasywne, czy są specjalne materiały których należy użyć do ich wznoszenia?

 

Naszym głównym założeniem było zaprojektowanie domu pasywnego z materiałów ogólnie dostępnych w Polsce. Dotyczy to zarówno konstrukcji, jak i ocieplenia, czy okien. Żeby zapewnić izolację wszystkich przegród zewnętrznych konieczne było zastosowanie srebrnoszarego styropianu Termo Organiki, wyprodukowanego na bazie Neoporu firmy BASF. Użyto go do izolacji ścian, podłogi, dachu i fundamentów. Zastosowaliśmy także okna i drzwi o lepszych parametrach cieplnych firmy Rehau. W ścianach fundamentowych ostatnią warstwą bloczków jest Isomur firmy Jordahl&Pfeifer, który zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Tak dobrze zaizolowany domwyposażyliśmy w następujące instalacje, które zapewniają zyski ciepła: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne Viessmann do podgrzewania wody użytkowej, gruntowy wymiennik ciepła Rehau, który wstępnie podgrzewa powietrze dostarczane do domu. Te wszystkie instalacje łączy jedna centrala grzewcza – Vitotres firmy Viessmann.

 

4. Jakie są koszty utrzymania takiego domu ?

 

Dom pasywny ma zapotrzebowanie na ciepło zredukowane do poziomu max. 15 kWh/m²rok. Powinno ono być pokryte z energii powstającej w domu z czynności gospodarczych i od mieszkańców, a także dzięki pasywnemu pozyskiwaniu energii słonecznej i ewentualnie energii cieplnej gruntu. Według naszych obliczeń, roczne koszty ogrzewania takiego domu powinny plasować się na poziomie 300-400 zł netto. Jest to koszt energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy ciepła dogrzewającej powietrze wprowadzane na układ wentylacji mechanicznej. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z pracą wentylacji mechanicznej niemniej jednak nie są one zaliczane do kosztów ogrzewania. Koszty te mogą w dużym stopniu zależeć od sposobu eksploatacji domu i ilości osób zamieszkujących. Właściwe koszty ogrzewania będzie można podać, gdy w tym domu zamieszka 4-5 osobowa rodzina.
Niezamieszkały dom pasywny wg wskazań licznika zużycia energii konsumuje jej dwa razy więcej.

 

5. Jaka jest cena wybudowania takiego domu ?

 

W czasie kiedy budowaliśmy dom pasywny (2005 – 2006) koszt budowy były większe od domu standardowego o około 37-38%, a szacowany czas zwrotu inwestycji wynosił ponad 53 lata (przy założeniu, że dom energooszczędny byłby ogrzewany gazem ziemnym). Różnica wynikała z tego, że ceny materiałów do domów pasywnych były relatywnie wysokie w stosunku do materiałów standardowych. Prognozowaliśmy spadek cen materiałów potrzebnych do takiej budowy i poprawę opłacalności ekonomicznej.
W 2012 koszt budowy domu pasywnego LDP1 wynosił 440 tys. zł i był większy o około 24% od domu standardowego. Czas zwrotu z inwestycji skrócił się do około 33 lat. To ciągle jeszcze dużo, ale wyraźnie widać jak przez ledwie 6 lat poprawiła się opłacalność budowy domów pasywnych.
Natomiast obecnie, kiedy wymogi dla budownictwa obligują do stosowania rozwiazań energooszczędnych, różnica w budowie domu pasywnego w stosunku do standardowego spadła do 12%. Stało się tak w wyniku dostępności tych rozwiązań, ale również dlatego, że wzrósł koszt budowy domu standardowego, tego ledwo spełniającego przepisy, który jest już w zasadzie w standarddzie energooszczędnym.
Po 2021 roku te różnice powinny się jeszcze bardziej zacierać.

Zobacz projekty domów pasywnych
Zobacz więcej na naszej stronie:
www.domy-pasywne.pl

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu