PROMOCJA
ULUBIONE

Najczęściej zadawane pytania

CZY MOŻNA WPROWADZIĆ ZMIANY W PROJEKCIE?

Autorzy projektów dopuszczają bardzo szeroki zakres zmian w swoich opracowaniach. Proponowane są następujące rozwiązania:

- na większość zmian wydajemy bezpłatne zgody, które wysyłamy w formie pisemnej wraz z projektem. Możemy także w razie potrzeby dosłać zgodę już w trakcie realizacji domu. Natomiast zmiany na projekt nanosi uprawniony architekt w ramach adaptacji projektu.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI NIE WYMAGAJĄCE ZGODY PROJEKTANTA:

 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie,
 • zmiana programu funkcjonalnego budynku związana z likwidacją lub przesuwaniem ścianek działowych i otworów drzwiowych, również w ścianach nośnych,
 • zmiana szerokości i kształtu schodów,
 • zmiana technologii stropów przy zachowaniu koncepcji układu konstrukcyjnego,
 • zmiana nachylenia połaci dachowych w granicach 5 st.,
 • zmiana ilości, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych,
 • zmiana technologii budowlanych i materiałów wykończeniowych pod warunkiem nie pogorszenia ich jakości i parametrów termicznych,
 • zmiana rodzaju ogrzewania i zmiany adaptacyjne projektów instalacyjnych,
 • wykonanie projektu podpiwniczenia budynku lub jego likwidacji,
 • zabudowanie wiaty garażowej lub rezygnacja z wiaty (jeśli występuje w projekcie),
 • rezygnacja z balkonów przy ścianach szczytowych (jeśli występują w projekcie),
 • realizacja projektu w wersji lewostronnej (lustrzanego odbicia).

Zgody na wszelkie inne zmiany jeśli będą możliwe do wprowadzenia i nie będą szkodziły architekturze budynku wyrażane zostaną pisemnie przez autorów projektu na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji technicznej. Zmiany adaptacyjne należy nanieść na projekt kolorem czerwonym. Wykonać to może tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

NA CZYM POLEGA ADAPTACJA PROJEKTU?

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:
 

 • na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych;
 • wykonać sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wod.-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosowanie j.w. lecz w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki eneregtycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w projekcie;
 • podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację projektu oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego;
 • wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno - budowlanym komplet projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółówego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz.462).

CZY PROJEKTY DOMÓW SĄ DOSTĘPNE W WERSJI LUSTRZANEJ?

Wszystkie projekty w naszej kolekcji zawierają wersje w odbiciu lustrzanym. Cena projekt w tej wersji jest taka sama jak w podstawowej.

CZY DYSPONUJĄ PAŃSTWO KOSZTORYSAMI DO PROJEKTÓW? 


Wykonujemy kosztorysy na zamówienie. Wyjątkiem są projekty będące w trakcie opracowania, ponieważ wykonujemy kosztorysy tylko do pełnobranżowych dokumentacji. Cena kosztorysu ślepego to 123 zł brutto, a kosztorysu inwestorskiego 492 zł brutto. Usługa nie podlega zwrotowi. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAMÓWIĆ PROJEKT?

Wybrany z autorskiej kolekcji Biura Projektowego M & L Lipińscy projekt można zamówić w następujący sposób:

 • Wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej, który jest następnie potwierdzany telefonicznie przez naszego pracownika Działu Sprzedaży Projektów
 • Zamawiając telefonicznie pod numerem tel. +48.71/ 354 59 49, +48 883 909 409
 • Zamawiając w jednym z naszych Przedstawicielstw na terenie całego kraju
 • Projekt można również zakupić w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00:

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA PROJEKT I JAK MOŻNA ZA NIEGO ZAPŁACIĆ?

Projekt jest dostarczany przesyłką kurierską za pobraniem ceny projektu w terminie 2-3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia. Koszty przesyłki pokrywa nasze Biuro. Odbiór osobisty w siedzibie naszego biura jest możliwy już na drugi dzień roboczy od momentu zamówienia. Opłatę za projekt uiszcza się wówczas przy odbiorze gotówką. Można również zapłacić za dokumentację przelewem z góry. Po otrzymaniu przelewu na konto lub potwierdzenia wykonania przelewu od Kupującego, projekt wysyłany jest przesyłką zwykłą bez pobrania.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ ADRESY ZREALIZOWANYCH DOMÓW?

Niestety, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, nie jesteśmy upoważnieni do podawania adresów zrealizowanych projektów. Natomiast przy niektórych projektach zamieściliśmy zdjęcia domów już zrealizowanych. Z inwestorami można też kontaktować się bezpośrednio na naszym FORUM, gdzie są również zamieszczane zdjęcia z realizacji.

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ PROJEKT W WERSJI ELEKTRONICZNEJ?

Ze względu na ochronę praw autorskich i zabezpieczenie przed nadużyciami nie przekazujemy projektów w wersji elektronicznej. Możemy natomiast na życzenie przesłać wybrane rysunki w formie plików pdf.

JAKI JEST KOSZT REALIZACJI BUDOWY?

Koszty realizacji podawane są przy każdym projekcie w zakładce opis szczegółowy, dane do kalkulacji. Koszty obliczane są według cennika Sekocenbudu do aktualnego kwartału roku. Zawierają koszty materiałów, robocizny, sprzętu, itp. Są to ceny średnie krajowe. Nie jest to oferta kosztów realizacji domu.

TUTAJ można uzyskać bezpłatnie wycenę budowy w technologii WOLF System.

CO OZNACZA STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, STAN POD KLUCZ?

1. Stan surowy zamknięty zawiera:

 • prace ziemne, fundamenty
 • ściany nośne, zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe
 • strop, kominy
 • tarasy, schody zewnętrzne
 • więźba dachowa, pokrycie dachowe
 • stolarka okienna i drzwi zewnętrzne
 • nadzór kierownika budowy

2. Stan pod klucz zawiera elementy stanu surowego zamkniętego oraz:

 • Obróbki dachowe z orynnowaniem
 • Ocieplenie elewacji, cokoły, parapety
 • Tynki zewnętrzne i wewnętrzne
 • instalacje wewnętrzne: wod-kan., gazowe, elektryczne, grzewcze
 • Stolarka drzwiowa wewnętrzna
 • schody wewnętrzne drewniane
 • podłogi (panele, wykładzina dywanowa), ściany malowane (biała emulsja), płytki ścienne i podłogowe (wiatrołap, wc, łazienka, kuchnia pas międzyszafkowy)
 • biały montaż

W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIĆ, CZY PROJEKT MIEŚCI SIĘ NA MOJEJ DZIAŁCE?

Dla ułatwienia określenia, czy dany projekt mieści się na Państwa działce, umieściliśmy przy każdym projekcie rzut działki z minimalnymi wymiarami. Dane takie można samemu obliczyć dodając do szerokości całego budynku 3 metry w przypadku, gdy na ścianie nie ma okien i drzwi oraz 4 metry w przypadku ściany z oknami. Minimalne wymiary działki powiększają także wystające ponad m balkony, wykusze, okapy itp. W indywidualnych przypadkach przepisy zezwalają na posadowienie budynku w odległości 1,5 m od granicy działki. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zapisy w warunkach zabudowy na Państwa działkę, gdzie granice mogą być ustalone inaczej, niż w ogólnie obowiązujących przepisach budowlanych.

Na Państwa życzenie możemy wykonać analizę działki i warunkó zabudowy. Pobierana kwota 200 zł jest zwracana przy zakupie projektu bezpośrednio w naszym biurze lub przez naszą stronę internetową.

CO OZNACZAJĄ POJĘCIA: POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, NETTO, KUBATURA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY?

Powierzchnia domu - suma powierzchni pomieszczeń parteru i poddasza w stanie wykończonym (z tynkiem) wyliczona na wysokości 190cm.

Do powierzchni domu nie wliczamy: garażu, schowka nad garażem, poddasza nie użytkowego, strychu, piwnicy, wiaty przy budynku, tarasów oraz balkonów.


Powierzchnia netto - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - jest to powierzchnia pomieszczeń ograniczona elementami zamykającymi. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym (z tynkiem), na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów, otworów na drzwi, itd.

Do powierzchni netto wliczamy więc wszystkie pomieszczenia domu, strych, gdy prowadzą do niego schody stałe, oraz piwnicę, balkony i tarasy (ale nie na poziomie gruntu).

Powierzchnia zabudowy - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - wyznaczona jest przez rzut pionowy wszystkich zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu.

Powierzchnia zabudowy wyliczana jest dla wykończonego budynku tzn. doliczając tynk zewnętrzny -  średnio 0,5 cm.

Do powierzchni zabudowy nie wliczamy:

 • powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad poziom terenu,
 • powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
 • powierzchni zajmowanych przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),
 • powierzchni elementów stojących na słupach drewnianych i murowanych.

Kubatura - (liczona wg normy PN-ISO 9836:1997) - oblicza się jako objętość przestrzeni zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, tzn. przestrzeni utworzonej przez powierzchnie zewnętrzne elementów ograniczających.

Do kubatury brutto nie wlicza się: wnęk i pilastrów wykonanych dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, wyprofilowań i innych drugorzędnych elementów np. schodów zewnętrznych, zewnętrznych ramp i pochylni, zadaszeń i markiz, poziomych osłon przeciwsłonecznych, wysuniętych części budynku, kominów dachowych, urządzeń ulicznych.

Minimalna szerokość działki - minimalna szerokość jaka powinna być zapewniona dla danego budynku, nie uwzględniając zapisów zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy lub w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Ściana budynku bez otworów znajduje się 3 m od granicy działki, z otworami okiennymi lub drzwiowymi 4 m. Okap budynku do 0,8 m oraz balkony i tarasy ze schodami do 1,3 m nie mają wpływu na wielkość działki. Jeśli przekroczona została ich wielkość należy zwiększyć wymiar działki o tę różnicę. Odległość słupów od granicy działki wynosi 3 m - jeśli nie koliduje to z odległością 4 m dla ściany z otworami. 

Wysokość budynku - wysokość od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy budynku. 

Kąt nachylenia dachu - kąt nachylenia połaci dachowych.

 

CZY MOGĄ PAŃSTWO POLECIĆ FIRMĘ WYKONAWCZĄ?

Tak, w dziale Domy Gotowe prezentujemy sprawdzone firmy wykonawcze, które dla Państwa wycenili koszt wybudowania przykładowych domów. Przy każdym projekcie opisane są wycenione elementy. Do tych firm można także zwrócić się w celu dokonania wyceny wybranego przez Państwa domu.
 

CZY MOŻNA ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ PO ZAKUPIE PROJEKT NA INNY?

Tak, istnieje możliwość zwrotu projektu w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Powyżej 14 dni istnieje możliwość wymiany projektu na inny w terminie do 12 miesięcy. Projekt wymienić można tylko raz. Koszt wymiany projektu wynosi 600 zł brutto. W przypadku, gdy oddawany projekt będzie tańszy od nowego, kupujący pokrywa różnicę. W odwrotnym przypadku różnica jest zwracana przez sprzedającego, ale tylko w terminie do 30 dni. W przypadku zmiany zakupionego projektu na inny, objęty promocją cenową, pod uwagę brana jest cena regularna (nie uwzględniająca rabatu z promocji).
O możliwość wymiany projektu z kolekcji Muratora prosimy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do Muratora (e-mail: projekty@murator.com.pl, tel. 22/59-05-168).