PROMOCJA
ULUBIONE

Usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego

14 lutego 2020

Cena: 738 zł

Usługa wykonania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski jest sporządzany na zamówienie do konkretnego projektu domu.

Jest to szczegółowe wyliczenie kosztów dla danego budynku. W oparciu o dane z projektu technicznego pokazuje też zakres poszczególnych robót np. powierzchnie ścianek działowych, stropów, tynków; ilość betonu na fundamenty, stropy. Do kosztorysu jest dołączone szczegółowe zestawienie materiałów oraz tabela elementów scalonych. Do kosztorysu inwestorskiego przyjmowane są średnie ceny materiałów oraz stawki robocizny wg wydawnictwa Sekocenbud.

Kosztorys pozwala inwestorowi kontrolować koszty na każdym etapie robót pokazując ich zakres: nakłady na robociznę oraz ilości poszczególnych materiałów.
Kosztorys można zamówić wraz z projektem (np. wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia projektu) lub niezależnie - w tym celu skontaktuj się z nami.
Ta oferta dotyczy tylko projektów gotowych. Do projektów w opracowaniu lub projektów, do których wprowadzamy zmiany na zamówienie można zamówić kosztorys dopiero w momencie sporządzenia przez nasze biuro kompletnej dokumentacji. Do projektów garaży nie wykonujemy kosztorysów.

Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wykonania kosztorysu do wybranych projektów ze względu na stopień ich skomplikowania i brak możliwości określenia cen niektórych elementów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.