PROMOCJA
ULUBIONE

Informacje o programie dopłat NFOŚIGW

18 października 2012

  Program dopłat NFOŚiGW do domów energooszczędnych i pasywnych jest już zatwierdzony i ma być uruchomiony w pierwszym kwartale 2013 roku. Do rozdysponowania została przeznaczona pula 300 mln złotych, co przekłada się na realizację 12 000 domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w latach 2013 -2018. Jednak o dofinansowanie będą mogli starać się także ci, którzy zaczęli budowę takiego przed 2013 r., ale jeszcze nie zakończyli procesu budowy.

Dopłaty będą wynosiły


Dofinansowanie będzie miało formę tzw. „kredytu z dopłatą”, czyli częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu energooszczędnego lub pasywnego. Taka forma jest wymagana przez NFOŚiGW, który tłumaczy to brakiem infrastruktury i personelu, który miałby obsłużyć taki program. Oznacza to, że jest skierowana głównie do osób, które zamierzają przynajmniej część kosztów budowy opłacić z kredytu, a jest ich ponad 80%. Pozostali, którzy będą chcieli skorzystać z programu, a będą chcieli finansować budowę z własnych środków, będą musieli zaciągnąć kredyt o wysokości większej, niż spodziewana dopłata.

 

Wniosek o przyznanie kredytu z dopłatą będzie można złożyć nie tylko na początku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale także później, podczas trwania budowy. Co, dla tych, którzy będą chcieli budować w większości z własnych środków, będzie oznaczało krótszy okres spłaty kredytu.

 

Po przystąpieniu do programu dopłat, dom będzie musiał być zrealizowany w terminie 3 lat.

 

Wypłata dofinansowania będzie dokonywana na konto kredytowe inwestora po zakończeniu realizacji i potwierdzeniu przez weryfikatora, że dom spełnił wymagania programu.