Energooszczędne Domy Dostępne z konkursu

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
Sortuj wg:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tutaj prezentujemy projekty domów, które nasza pracownia przygotowała pod kątem konkursów organizowanych przez wydawnictwo Murator Dom Dostępny na rok 2021 oraz Energooszczędny Dom Dostępny 2013. Za projekt domu Koge (Eko kostka WT2021) otrzymaliśmy II nagrodę (DD2021) a za projekt domu Garda wyróżnienie (eDD2013). Wszystkie projekty uznane zostały za bardzo dobrze opracowane i prezentowane były wystawach pokonkursowych na targach BUDMA. Projekty z konkursu z 2013 roku kwalifikują się do programu dopłat NFOŚIGW do domów energooszczędnych. Zostały one zweryfikowane przez komisję sędziowską, w skład, której weszli inżynierowie, którzy wcześniej formułowali wytyczne dla NFOŚiGW.  Projekty z konkursu Dom Dostępny na rok 2021 miały spełniać warunki techniczne na obowiązujące od 2021 roku. W obu konkursach najważniejszym założeniem było ograniczenie kosztów budowy domu do 500 tys.zł netto (w stanie developerskim). Nasze projekty zawsze były rozważane pod kątem ekonomii, zatem nie mieliśmy problemu, aby zmieścić się w założonym budżecie, co więcej, niektóre projekty zeszły znacznie poniżej tej wartości. Następnym założeniem było zaprojektowanie domów bardzo funkcjonalnych, których program ma zapewnić wygodne użytkowanie dla 3-4 osobowej rodziny, z zapewnieniem dodatkowego pokoju dla osoby czasowo lub stale ograniczonej ruchowo. W każdym, zatem projekcie znajduje się dodatkowy pokój na parterze, usytuowany zacisznie wraz z dostępem do dużej łazienki. Projekty konkursowe powstały w stosunkowo szybkim okresie, i jako jedyne biuro przygotowaliśmy tak dużą liczbę projektów, co poświadcza, że nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego owocuje sprawną i rzetelną pracą zespołową.

Projekt Koge zyskał uznanie jury „za dopracowaną pod względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcję domu o bryle optymalnej pod względem energetycznym. Za odświeżenie propozycji piętrowej kostki z płaskim dachem, jako niedużego, nowoczesnego domu jednorodzinnego z funkcjonalnym wnętrzem i efektownym wykończeniem” Projekt Garda zyskał uznanie jury, które doceniło w nim to, że dzięki prostym rozwiązaniom materiałowym i niewielkim kosztem uzyskał niskoenergetyczny standard EUco poniżej 40 kWh/m² na rok.

Wyszukiwanie zaawansowane

Powierzchnia użytkowaPowierzchnia użytkowa:
Powierzchnia zabudowyPowierzchnia zabudowy:
Szerokość działkiSzerokość działki:
Rodzaj zabudowyRodzaj zabudowy:
Typ domuTyp domu:
GarażGaraż
>Liczba pokoiLiczba pokoi:
Liczba łazienekLiczba łazienek:
Liczba sypialniLiczba sypialni:
Kąt nachylenia dachuKąt nachylenia dachu:
Wysokość kalenicyWysokość kalenicy:
Dodatkowe opcje
Skagen
Pow. użytkowa:
142,28m2
Cena:
2 770 zł
komentarze (41)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Koge
Pow. użytkowa:
137,52m2
Cena:
3 070 zł
komentarze (17)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Pireus Pasywny 3
Pow. użytkowa:
140,20m2
Cena:
3 570 zł
komentarze (47)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Garda
Pow. użytkowa:
156,53m2
Cena:
2 770 zł
komentarze (43)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Temerin
Pow. użytkowa:
114,69m2
Cena:
3 070 zł
komentarze (22)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Amalfi
Pow. użytkowa:
147,70m2
Cena:
2 570 zł
komentarze (8)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Limerick
Pow. użytkowa:
148,76m2
Cena:
3 070 zł
komentarze (27)
PorównajUlubionyZamówZobacz
Santos II
Pow. użytkowa:
153,91m2
Cena:
2 770 zł
komentarze (14)
PorównajUlubionyZamówZobacz

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu