Dom energooszczędny - Dom dostępny 2021

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
Eko kostka WT2021 - projekt z konkursu DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
Eko kostka WT2021 - projekt z konkursu DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
11 marca 2015

Projekt: Lipińscy Domy Miłosz Lipiński, Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Grzegorz Tomaszewski
DRUGA NAGRODA w konkursie DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator

 

Projekt nawiązuje do idei kostki. Kostka wywodzi się z modernizmu, który staje się współcześnie inspiracją dla wielu nowo wznoszonych obiektów, nie tylko mieszkalnych. Kostka w Polsce została wprawdzie zdegradowana poprzez stosowanie fatalnej jakości materiałów budowlanych, złe wykonawstwo oraz wiele złych projektów, ale posiada w sobie istotne walory użytkowe i estetyczne. Wiele kostek poddanych modernizacji stało się przykładami dobrej miejskiej architektury mieszkaniowej. Kostka może stać się ponownie atrakcyjną formą dla domów miejskich i podmiejskich. Jakość współczesnych materiałów, dostępność technologii oraz inny sposób myślenia o funkcji, mogą z kostki uczynić komfortową, atrakcyjną i nie pozbawioną walorów architektonicznych formę zamieszkania. Powołując się na tradycję kostki warto wykorzystać jej walory, szczególnie przydatne dzięki swojej zwartości  do kształtowania budynków energooszczędnych, jakie po roku 2021 wszyscy inwestorzy będą zobligowani budować.  Zaczną wtedy obowiązywać rygorystyczne przepisy dotyczące zużycia energii pierwotnej. Domy obok energooszczędnej konstrukcji będą wymagały stosowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Urządzenia te widoczne na dachach czy elewacjach domów dobrze współgrają z architekturą formowaną z brył prostopadłościennych. Zwarta forma wsparta technologią jest jedną z dobrych recept na budownictwo najbliższej przyszłości.

Więcej >>>
Dom dostępny na rok 2021 - projekt z konkursu DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
Dom dostępny na rok 2021 - projekt z konkursu DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
11 marca 2015

Projekt: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Miłosz Lipiński, Grzegorz Tomaszewski

PREZENTACJA NA WYSTAWIE KONKURSOWEJ NA TARGACH BUDMA 2015 

Założeniem projektowym było uzyskanie wygodnego, funkcjonalnego i energooszczędnego domu, średniej wielkości, dla czteroosobowej rodziny z udogodnieniami dla osoby czasowo lub stale ograniczonej ruchowo, spełniającego warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. w ramach budżetu nieprzekraczającego 500 tys. zł netto. Postawiono również na uzyskanie jak najmniejszego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i znaczącą redukcję zużycia energii pierwotnej EP przy wykorzystaniu popularnych i ogólnodostępnych materiałów i instalacji, uwzględniając jednak nowe zyskujące na znaczeniu technologie. Dom dostępny ma być: ciepły, optymalny, racjonalny, funkcjonalny i rodzinny.

Więcej >>>
Dom (nie)zmienny - projekt z konkursu na DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
Dom (nie)zmienny - projekt z konkursu na DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator
11 marca 2015

Projekt: LIPIŃSCY DOMY Przemysław Chimczak (blokblog), Monika Lipińska, Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Miłosz Lipiński
PREZENTACJA NA WYSTAWIE KONKURSOWEJ NA TARGACH BUDMA 2015

 

Jaki powinien być dom jednorodzinny? To oczywiście dom spełniający nasze podstawowe potrzeby, miejsce tworzenia rodziny i niejednokrotnie spełnienie najskrytszych marzeń. Dom taki niejednokrotnie jest jednak dopasowany jedynie do naszych aktualnych potrzeb, bez uwzględnia jednego z najważniejszych czynników – czasu. Dom (nie)zmienny ma być odpowiedzią kierowaną do szerokiej grupy odbiorców. To budynek o ponadczasowej, klasycznej formie, która dzięki wykorzystanym materiałom zyskała unikalny i minimalistyczny wygląd. Ponad wszystko, jest to jednak obiekt spełniający wszystkie wymagania energetyczne na rok 2021. To dom, który oferuje swoim mieszkańcom możliwość szerokiej indywidualizacji projektu, perspektywę łatwiej rozbudowy w przyszłości i nowe podejście do ekologii. Dom (nie)zmienny to dom na lata.

Więcej >>>

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu