Dom energooszczędny - Ile kosztuje?

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Pod koniec lata 2007 ukończyliśmy budowę pierwszego certyfikowanego domu pasywnego w Polsce. Na jesień 2007 podczas międzynarodowej konferencji w Bregenz w Austrii otrzymaliśmy pierwszy w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej certyfikat Instytutu Budynków Pasywnych z Darmstadt. Dom  pełni do tej pory rolę obiektu pokazowo szkoleniowego.

Projektowanie i budowa były znakomitym poligonem doświadczalnym, pozwalającym nam zdobyć szczegółową wiedzę o budownictwie energooszczędnym.

Poznaliśmy też dokładnie koszty budowy.

Domy pasywne i energooszczędne były i ciągle są droższe od standardowych.

Różnica kosztów i czas zwrotu ponoszonych dodatkowych nakładów na energooszczędność systematycznie jednak maleje.

Dzieje się tak z kilku powodów:

 1. Wzrosły ceny w budownictwie w ogóle, co procentowo zmniejszyło różnicę w dodatkowych nakładach inwestycyjnych.
 2. Relatywnie tanieją produkty i technologie dla budownictwa energooszczędnego.
 3. Za sprawą zmiany przepisów dotyczących energooszczędności drożeje budowa domów standardowych, które stają się coraz bardziej energooszczędne (patrz zakładka: Na czym polega).

Koszty budowy domu pasywnego w Smolcu wykazały, że był  on droższy od domu standardowego o 38%. To dużo. W Niemczech, czy Austrii dom pasywny był w tamtych latach (2006 – 2007) droższy o ok. 10%. Jednak należy zauważyć, że pod koniec lat 90-tych takie domy były tam również droższe o około 40%. Zakładaliśmy, że w Polsce także mamy dobre perspektywy na przyszłość.

Różnica kosztów systematycznie spadała.

Od stycznia 2014 roku, na skutek wprowadzenia nowych zaostrzonych przepisów dotyczących energooszczędności spadła ona do niecałych 13% dla domów pasywnych i tylko trochę ponad 4% dla domów energooszczędnych. Praktycznie osiągnęliśmy stan  w jakim zachodni sąsiedzi byli około 8 lat temu.

Zobaczmy jak kształtują się koszty budowy i ogrzewania dla modelowego domu opracowanego w trzech standardach energetycznych. Standardowym w rozumieniu przepisów z 2014 roku, energooszczędnym i pasywnym (dom standardowy odpowiada wymogom jakie obowiązują od 1.01.2014 odnośnie izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną EP).

 

 Lipińscy Dom Pasywny 1Dom Ciepły P160Standardowy LMP 160
 powierzchnia domu 152,0 m² - w tym powierzchnia ogrzewana 133,7 m²
lataWymagany współczynnik EP (zużycie energii pierwotnej)
2014-2017120 kWh/m²/rok120 kWh/m²/rok120 kWh/m²/rok
2018-202190 kWh/m²/rok90 kWh/m²/rok90 kWh/m²/rok
po 202170 kWh/m²/rok70 kWh/m²/rok70 kWh/m²/rok
 Obliczeniowe parametry energetyczne domów
EP39,33 kWh/m²/rok58,25 kWh/m²/rok116,56 kWh/m²/rok
EUco12,27 kWh/m²/rok33,26 kWh/m²/rok75,18 kWh/m²/rok
 Koszty budowy netto w stanie deweloperskim
 357 800 PLN331 400 PLN317 680 PLN
 Różnice kosztów inwestycji
w stosunku do domu standardowego
kosztowe40 120 PLN13 720 PLN0 PLN
procentowe12,63 %4,32 %0 %
 Obliczeniowe koszty ogrzewania
energia dostarczanaenergia elektryczna
50gr netto / 1 kWh
gaz ziemny
24,50gr netto / 1 kWh
netto595 PLN / rok1410 PLN / rok3200 PLN / rok
 Przewidywany czas zwrotu inwestycji
 15-16 lat7-8 lat-

poziom cen II kwartał 2013 r.

W bogatych krajach Europy budownictwo energooszczędne obecnie jest standardem. Trudno zatem mówić, o ile droższe są domy standardowe od energooszczędnych. Można porównywać domy energooszczędne z jeszcze bardziej zaawansowanymi technologicznie domami pasywnymi, czy zero energetycznymi. Powstają również pierwsze realizacje domów plus energetycznych.

W Polsce to jeszcze przyszłość, ale myślę, że nie tak odległa. Od stycznia 2017 roku, ze względu na przepisy, jesteśmy już zobligowani do budowania domów w standardzie energooszczędnym. 10 lat temu mało kto mógłby w to uwierzyć.


Dr inż. arch. Miłosz Lipiński

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu