bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • oraz:
  • 883 909 409
 

Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych

5 stycznia 2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, NFOŚiGW wprowadził ułatwienia w realizacji dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Ponad dwa lata funkcjonowania programu i upowszechniania na rynku budowlanym standardów energetycznych NF15 i NF 40 pozwoliły na wprowadzenie łagodniejszego podejścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie.

Więcej >>>

Projekty domów NF40 i NF15

8 października 2014

Zapraszamy do obejrzenia naszej kolekcji projektów domów NF40, NF15, którą przygotowaliśmy specjalnie dla naszych inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z programu NFOŚiGW dopłat do kredytów na budowę domow energooszczędnych.

Więcej >>>

Aktualizacja programu prioryretowego

1 września 2014

W dniu 31.07.2014 r. Zarząd NFOŚiGW przyjął kolejną aktualizację programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Zmiany dotyczą zapisów Wytycznych stanowiących zał. 3 do programu i mają na celu ułatwienie osiągnięcia wymaganego standardu oraz bardziej precyzyjne sformułowanie wymagań.

Więcej >>>

Oferta na dostosowanie projektów do dopłat z NFOŚiGW

27 maja 2014

Dla tych z Państwa, którzy znając warunki uzyskiwania dopłat do kredytów na dom energooszczędny z NFOŚiGW chcą starać się o taką dopłatę, oferujemy możliwość dostosowania naszych projektów z grupy EUco40 i EUco15 do standardu wymaganego przez NFOŚiGW.

Więcej >>>

Ułatwienia w programie dopłat

5 sierpnia 2013

Większość osób, które z zainteresowaniem śledziło wprowadzenie programu dopłat NFOŚiGW do domów energooszczędnych, była rozczarowana znacznymi obostrzeniami programu i szeregiem trudnych do spełnienia warunków.

Pisaliśmy wcześniej o tym, że realnie trudno będzie taką dopłatę otrzymać, ponosząc przy tym na wstępie znaczne koszty dostosowania projektu, opłat dla weryfikatora, audytów itp., co w efekcie zmniejszało spodziewaną dopłatę do minimum. To skutecznie zniechęciło inwestorów do podejmowania wysiłków uczestnictwa w programie i utwierdziło, że lepiej realizować dom energooszczędny bez niepewnych dopłat.

Wygląda jednak na to, że po sygnałach od inwestorów, audytorów i projektantów, że oferta programu jest nieatrakcyjna i nieopłacalna, twórcy programu zmniejszyli obostrzenia warunków.

Więcej >>>