PROMOCJA
ULUBIONE

Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych

21 stycznia 2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, NFOŚiGW wprowadził ułatwienia w realizacji dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Ponad dwa lata funkcjonowania programu i upowszechniania na rynku budowlanym standardów energetycznych NF15 i NF 40 pozwoliły na wprowadzenie łagodniejszego podejścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie.

Dotychczas dofinansowano 146 przedsięwzięć w łącznej wysokości 4 883,6 tys. zł. Średnia powierzchnia budowanych domów energooszczędnych to 132,5 m² natomiast wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) wynosi średnio 26,4 kWh/(m²*rok).

Zmiany wprowadzone w programie mają na celu przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków poprzez m.in. obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności ich doboru w procesie projektowania. Wiąże się to z możliwością projektowania z zastosowaniem alternatywnych rozwiązań, które w ostateczności będą prowadzić do łatwiejszego spełnienia założonych przez program standardów energooszczędności.

Oprócz ww. zmian parametrów technicznych wprowadzono również ułatwienia proceduralne np. wyeliminowano konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji: projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto wprowadzono dowolność i zarazem możliwość obniżenia kosztów weryfikacji poprzez pominięcie konieczności przeprowadzenia weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację (beneficjent może lecz nie musi).
Wyodrębniono także część wymogów związanych z programem i przekształcono je w zalecenia.

Nie zmieniła się natomiast wysokość dopłat i nadal wynoszą one 30 tys. w przypadku domu energooszczędnego (NF40) i 50 tys. dla domu pasywnego (NF15).

Zmiany wynikające z wprowadzonych ułatwień w programie weszły w życie od 05.12.2015 r., natomiast wnioski składane przez beneficjentów na nowych warunkach są przyjmowane w bankach od 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie NFOŚiGW pod linkiem:     Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych