PROMOCJA
ULUBIONE

Ułatwienia w programie dopłat

23 sierpnia 2013

Większość osób, które z zainteresowaniem śledziło wprowadzenie programu dopłat NFOŚiGW do domów energooszczędnych, była rozczarowana znacznymi obostrzeniami programu i szeregiem trudnych do spełnienia warunków. Pisaliśmy wcześniej o tym, że realnie trudno będzie taką dopłatę otrzymać, ponosząc przy tym na wstępie znaczne koszty dostosowania projektu, opłat dla weryfikatora, audytów itp., co w efekcie zmniejszało spodziewaną dopłatę do minimum. To skutecznie zniechęciło inwestorów do podejmowania wysiłków uczestnictwa w programie i utwierdziło, że lepiej realizować dom energooszczędny bez niepewnych dopłat. Wygląda jednak na to, że po sygnałach od inwestorów, audytorów i projektantów, że oferta programu jest nieatrakcyjna i nieopłacalna, twórcy programu zmniejszyli obostrzenia warunków.

Główne zmiany to m.in.:

 

 • doprecyzowanie zakresu kosztów kwalifikowanych,
 • rozgraniczenie wymagań dla grubości izolacji przewodów wentylacyjnych, w zależności od otoczenia i funkcji przewodów,
 • zmiana maksymalnej wartości współczynnika poboru mocy elektrycznej i nakładu energii elektrycznej dla budynków wielorodzinnych z 0,30 na 0,35 W/(m3/h),
 • zmiana określenia wymaganej sprawności źródeł ciepła,
 • bardziej elastyczne podejście przy doborze okien dla budynków,
 • podniesienie wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych w obszarze posadowienia budynku na gruncie i w przegrodach oddzielających pomieszczenia mieszkalne od garaży podziemnych,
 • sprecyzowanie wymagań dla sprawności central wentylacyjnych,
 • podkreślenie wymogu podpisania umowy na weryfikację projektu i potwierdzenie spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu, pomiędzy inwestorem a weryfikatorem,
 • doprecyzowanie datowania norm technicznych wymienionych w dokumencie,
 • poprawienie definicji powierzchni ogrzewanej w celu doprowadzenia do zgodności z innymi przepisami,
 • uściślenie określenia obszaru budynku, dla którego należy dokonać sprawdzenia spełnienia wytycznych,
 • doprecyzowanie listy dokumentów przedstawianych weryfikatorowi do oceny,
 • dostosowanie list sprawdzających do ww. zmian oraz uzupełnieniu danych identyfikacyjnych budynku i oświadczenia weryfikatorów.

 

Reasumując, zmiany w warunkach programu dopłat doprecyzowały dotychczasowe zapisy, które były niejasne i stwarzały wątpliwości np.: przy sprawnościach instalacji, a także m.in. zezwoliły na nieco większe mostki termiczne, których wartość obecnie będzie łatwiejsza do osiągnięcia.
Czy zmiany te przełożą się na łatwość w otrzymywaniu dopłat? Na pewno w jakimś stopniu tak, ale trudno powiedzieć, czy sprawią, że program będzie bardziej opłacalny? Dużo bowiem zależy od stopnia przygotowania projektu, zaangażowania inwestora w realizację domu zgodnie z projektem i wytycznymi, a także warunków kredytu dla domów z dopłatą w porównaniu ze standardowymi kredytami.