PROMOCJA
ULUBIONE

Jakie projekty będą spełniały warunki programu dopłat NFOŚiGW?

18 października 2012

  Podstawowym założeniem programu jest ograniczenie emisji CO2, a zatem projekty, które będą kwalifikowały się do dopłat muszą mieć znacznie niższe zapotrzebowanie na energię, niż domy standardowe. Zaliczać się do nich będą domy o wskaźniku zapotrzebowania na energię do ogrzania EUco
- nie większym niż 40 kWh kWh/m2 na rok w przypadku dofinansowania w wysokości do 30 tys. złotych oraz
- nie większym niż 15 kWh kWh/m2 na rok w przypadku dofinansowania w wysokości do 50 tys. złotych

Weryfikacja, czy projekt będzie spełniał założenia będzie przeprowadzona dwukrotnie:

- przy przystąpieniu do programu – na podstawie projektu i charakterystyki energetycznej dla danej lokalizacji i warunków lokalnych,

- po zakończeniu budowy – na podstawie audytu energetycznego.

 

Weryfikacji będą dokonywały osoby uprawnione w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych i audytów, a lista ich będzie podana przez NFOŚiGW najprawdopodobniej w grudniu 2012r.

Trzeba mieć zatem na uwadze, że aby uzyskać pewność otrzymania dotacji należy, oprócz projektu domu energooszczędnego o współczynniku EUco odpowiedniego do dotacji, trzeba także przeliczyć go do konkretnej strefy klimatycznej, określić ilość mieszkańców, ich zapotrzebowanie na CWU (ciepłą wodę użytkową), itp. Na pewno pomocna w tym okaże się charakterystyka energetyczna dołączana do projektów, ale wymaga ona „adaptacji” do warunków lokalnych, podobnie, jak projekt. Może zatem okazać się, że w innej strefie klimatycznej współczynnik EUco będzie większy, niż zakładany. Dlatego warto, przed decyzją o wyborze konkretnego projektu, sprawdzić, czy projekt nie przekroczy zakładanego zapotrzebowania.

Innym ważnym elementem jest realizacja domu zgodnie z projektem. Większość materiałów ma obecnie podobne parametry termiczne i zamiana styropianu na wełnę mineralną (a tym bardziej materiału konstrukcyjnego) nie powinna znacząco wpłynąć na zapotrzebowanie domu na energię, ale już np.: zastosowanie wentylacji grawitacyjnej zamiast rekuperacji, już tak. Proszę to mieć na uwadze, że taka decyzja może skutkować odmową przyznania dotacji.

W naszych projektach od wielu lat mamy już określony standard domu energooszczędnego – maksymalnie opłacalnego pod względem finansowym i energooszczędności. Oznacza to, że nie proponujemy w naszych projektach zbędnych instalacji, które podrożyłyby budowę domu, a w niewielkim stopniu podwyższyły standard energetyczny domu. Projekty też bazują na popularnych materiałach budowlanych, ogólnie dostępnych i w niewygórowanych cenach.

Trzeba też zwrócić uwagę, że realizacja domu musi przebiegać zgodnie z projektem. Ważny jest szczególny nacisk pod kątem firmy wykonawczej, aby stosowała rozwiązania zawarte w projekcie, ponieważ często proponują inne, „tradycyjne” rozwiązania, a tu właśnie chodzi o to, że w domach energooszczędnych, niektóre elementy muszą być zrobione inaczej niż do tej pory (np.: podłoga na gruncie i ułożenie warstw izolacji). To będzie miało oczywiście wpływ na wynik końcowy i decydować o przyznaniu dotacji.

Bardziej szczegółowe wymagania techniczne  oraz sposób ich weryfikacji będzie podany przez NFOŚiGW w listopadzie 2012r. Będziemy o tym informować w tym dziale.

Zobacz projekty spełniające wymagania programu.