PROMOCJA
ULUBIONE

Energooszczędne Domy z dopłatą z NFOŚiGW – warunki i realia

5 czerwca 2013

Od wielu lat propagujemy budownictwo mieszkaniowe energooszczędne. Na podstawie wniosków z projektowania i realizacji pierwszego certyfikowanego domu w Polsce (dom wzniesiony w Smolcu był prezentowany na konferencji budynków pasywnych w Bregenz, jako pierwszy budynek pasywny w Europie środkowo-wschodniej) opracowaliśmy technologie realizacji domu energooszczędnego możliwie prostego i taniego w realizacji. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na Energooszczędny Dom Dostępny 2013. Posiadamy kolekcję projektów domów o EUco poniżej 40 i poniżej 15 KWh/m² na rok, których użytkowanie będzie charakteryzowało się bardzo niskimi rachunkami za ogrzewanie. Zależy nam, aby energooszczędne budownictwo było dostępne dla szerokiej grupy inwestorów. Dotacje powinny pobudzić dodatkowo chęć realizacji domu energooszczędnego, ale warto wiedzieć, że realizacja domu na warunkach, jakie sformułował w wytycznych do udzielenia dotacji NFOŚIW może podrożyć i skomplikować proces budowy domu.

W przypadku ubiegania się o kredyt projekt domu i proces realizacji będzie podlegał weryfikacji. W chwili obecnej w naszym kraju jest 37 osób uprawnionych do wykonywania weryfikacji (lista podana jest na stronie NFOŚiG). Aby móc starać się o dopłatę konieczne jest przeprowadzenie dwóch weryfikacji u dwóch niezależnych weryfikatorów. Jeden wykonuje weryfikacje projektu, a drugi weryfikuje proces budowy i wykonanie domu. Zakładany koszt weryfikacji to ok 4500 do 5000 zł. Dodatkowo weryfikator uczestniczy w teście szczelności, dodatkowo płatnym. Koszt testu szczelności to ok 1000 do 1500 zł, a warto wiedzieć, że zazwyczaj wykonuje się dwa, gdyż rzadko, kiedy pierwszy spełnia wymagania. Można założyć, zatem że z kwoty dopłaty do kredytu 30 tys. po odliczeniu kosztów wymaganych weryfikacji oraz opłaceniu podatku pozostanie około 18 tysięcy zł. Należy uwzględnić też koszt obsługi kredytu oraz to, że wyższe będą koszty projektu i realizacji.

Aby projekt domu energooszczędnego o zapotrzebowaniu na ogrzewanie i wentylacje EUco poniżej 40 spełnił wymagania postawione w wytycznych, konieczne jest np. wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż, wykonać szczegółowe przeliczenia mostków ( nie można tu posiłkować deklarowanymi przez producentów wartościami wsp. przewodności cieplnej lambda, należy wykorzystywać obliczeniowe wartości lambdy materiałów budowlanych.) Niewątpliwie wygeneruje to dodatkowe wydatki. NF wymaga dobrania urządzeń i materiałów budowlanych i instalacyjnych o najwyższych występujących na rynku parametrach a co za tym idzie niejednokrotnie droższych niż stosowanych i wystarczających w domach energooszczędnych o zapotrzebowaniu na ciepło EUco mniejszym niż 40. Podobnie wygląda wymóg stosowania przegród o zadanych minimalnych parametrach wsp. przepuszczalności cieplnej U. Generuje to również często nieuzasadniony wzrost kosztu budowy takiego domu. (patrz lista sprawdzająca weryfikacji projektu)

Według wytycznych do uzyskania dopłaty konieczne jest, aby realizacja przebiegała na wysokim reżimie technologicznym, np. wymaga się, aby ocieplenia były wykonywane wyłącznie przy wykorzystaniu kompletnych systemów przez certyfikowanych wykonawców. Absolutnie nie wolno robić odstępstw od projektu i to odnośnie przesunięć ścianek działowych jak i wymiany zastosowanych materiałów budowlanych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty poświadczające ich, jakość, należy je przekazywać do weryfikacji. Cała budowa musi być szczegółowo monitorowana poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie realizacji. W zaleceniach jest, aby budowa była przeprowadzona przez jedną firmę. Po zrealizowaniu budynku przez 3 lata inwestor nie może budynku sprzedać i cokolwiek w nim zmieniać. Należy także się spodziewać wyrywkowych badań termowizyjnych domu przeprowadzanych przez NFOŚiGW. (patrz lista sprawdzająca potwierdzająca standard energetyczny budynku)

Cała procedura, w chwili obecnej wydaje się być dość uciążliwa i do ostatniego momentu realizacji budynku nie można być pewnym, że dotacja zostanie przyznana lub czy nie zostanie odebrana, a proces jej uzyskiwania łączy się z ogromna ilością kosztów dodatkowych.

Proszę o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji o dostosowaniu projektu do wymagań NFOŚiGW i realizacji domu z nadzieją na uzyskanie dopłaty. Warto przeliczyć czy kwota dotacji jest adekwatna do stawianych obostrzeń i warunków oraz osiągniętych efektów.