PROMOCJA
ULUBIONE

Dom (nie)zmienny - projekt z konkursu na DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator

11 marca 2015

Projekt: LIPIŃSCY DOMY Przemysław Chimczak (blokblog), Monika Lipińska, Ludwika Juchniewicz-Lipińska, Miłosz Lipiński
PREZENTACJA NA WYSTAWIE KONKURSOWEJ NA TARGACH BUDMA 2015   Jaki powinien być dom jednorodzinny? To oczywiście dom spełniający nasze podstawowe potrzeby, miejsce tworzenia rodziny i niejednokrotnie spełnienie najskrytszych marzeń. Dom taki niejednokrotnie jest jednak dopasowany jedynie do naszych aktualnych potrzeb, bez uwzględnia jednego z najważniejszych czynników – czasu. Dom (nie)zmienny ma być odpowiedzią kierowaną do szerokiej grupy odbiorców. To budynek o ponadczasowej, klasycznej formie, która dzięki wykorzystanym materiałom zyskała unikalny i minimalistyczny wygląd. Ponad wszystko, jest to jednak obiekt spełniający wszystkie wymagania energetyczne na rok 2021. To dom, który oferuje swoim mieszkańcom możliwość szerokiej indywidualizacji projektu, perspektywę łatwiej rozbudowy w przyszłości i nowe podejście do ekologii. Dom (nie)zmienny to dom na lata.

Dom (nie)zmienny - projekt z konkursu na DOM DOSTĘPNY na rok 2021 Wydawnictwa Murator

 

PODSTAWOWE DANE

Eu 43,34 kWh/(m²rok)
Euco 19,20 kWh/(m²rok)
EK 22,33 kWh/(m²rok)
EP 33,97 kWh/(m²rok)
ECO2 0,009 t/(m²rok)

Koszt 405 404

MINIMALNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI

Zabudowa wolnostojąca: 18 x 22,5 m
Zabudowa łańcuchowa: 19 x 26 m

MINIMALNA POWIERZCHNIA DZIAŁKI

Wymiary domu: 7,9 x 12,2 m
Powierzchnia użytkowa: 144,2 m²

STREFOWANIE DZIAŁKI

Usytuowanie budynku na działce ma na celu wydzielenie kilku stref prywatności:
a) Publicznej – o zmniejszonej prędkości ruchu, gdzie mogą być rozmieszczone dodatkowe parkingi oraz infrastruktura rekreacyjna
b) Półpublicznej – zawierającej w sobie strefę wejściową z oraz reprezentacyjny ogródek
c) Półprywatnej – to strefa gdzie dzięki niskim żywopłotom oddzielającym posesje nadal umożliwione są swobodne interakcje z innymi sąsiadami
d) Prywatnej - to część ogrodu całkowicie odseparowana wizualnie od reszty posesji

OSIEDLE DLA WSZYSTKICH

Ważnym aspektem w projektowanym budynku była możliwość jego adaptacji do różnych typów zabudowy. Polskie przedmieścia – główna lokalizacja domów jednorodzinnych, zabudowywane są obecnie bez żadnej kontroli, co jedynie pogłębia i tak już znaczny chaos urbanistyczny. Przedstawione rozwiązanie ma na celu stworzenia osiedla o czytelnym układzie funkcjonalnym i przyjaznej estetyce, przy jednoczesnym umożliwieniu zróżnicowania typów zabudowy i wykończenia elewacji.

Dom (nie)zmienny został szczególnie przystosowany do tworzenia zabudowy łańcuchowej i bliźniaczej. W tym wypadku zespół domów zlokalizowany został na działce wspólnotowej, a działki wydzielone zostały jedynie w sposób umowny. Ich głębokość została również dostosowana do potrzeb przyszłej rozbudowy. Jako drugi wariant rozważony został dom w zabudowie wolnostojącej.

SPÓJNOŚC OSIEDLA

„Baza” domu, stanowi najmniejszą jednostkę mieszkalną i tworzy spójność estetyczną osiedla. Koncepcja zakłada pokrycie jednym materiałem ścian oraz dachu budynku (płyty włókno-cementowe, łupek, blacha).

RÓŻNE ELEWACJE

Przy rozbudowie budynku istnieje pełna dowolność w doborze typu elewacji i zależy to jedynie od upodobań właściciela. Dzięki temu możliwa jest częściowa personalizacja domów wchodzących w skład osiedla.

TYPY URBANISTYKI

Rezygnacja z przeszkleń na jednej elewacji umożliwia różnorodne wykorzystanie działek. Oprócz tradycyjnego domu wolnostojącego możliwe jest stworzenie zabudowy łańcuchowej, bądź bliźniaczej.

USYTUOWANIE WZGLĘDEM STRON ŚWIATA

Ze względu na swoją strukturę dom może być swobodnie orientowany względem stron świata. Choć najefektywniejsza energetycznie jest ekspozycja południowa to możliwe jest również swobodne orientowanie budynku na osi wschód-zachód.

WOONERFY

Ulice o ograniczonej prędkości ruchu, wzbogacone o dodatkową infrastrukturę rekreacyjną (place zabaw, ławki, stoły do gier), mogłyby stanowić idealne uzupełnienie do proponowanej zabudowy. Co więcej wzbogaciłby osiedle o niezbędne przestrzenie publiczne, których tak często brakuje na dzisiejszych suburbiach.

ZMIENNOŚĆ W CZASIE

Obecny tryb życia wymaga od nas coraz większej mobilności i budowa domu na całe życie przestaje mieć logiczne uzasadnienie. Zmienność w czasie i możliwość łatwej rozbudowy zdeterminowały więc w pełni układ budynku. Dom został zaprojektowany w dwóch technologiach, które odzwierciedlają również filozofię myślenia o jego użytkowaniu na przestrzeni lat – baza domu, czyli minimum potrzebne do funkcjonowania rodziny, zaprojektowana została w trwalszej technologii murowanej, natomiast elastyczne rozbudowy byłyby wykonane w drewnianej konstrukcji szkieletowej. Ekologia objawia się więc tutaj na dwóch płaszczyznach - uwzględniamy energię zużywaną przez dom na co dzień, oraz tę potrzebnej do jego wybudowania.

ROZBUDOWA

Dom dostosowuje się z upływem czasu do potrzeb swoich mieszkańców. Moduł podstawowy przewidziany jest dla trzech osób. W miarę powiększania rodziny dom można łatwo powiększyć o dodatkowe pomieszczenia.

PŁYTA FUNDAMENTOWA

Projekt przewiduje wylanie dodatkowej płyty fundamentowej już w pierwszym etapie budowy. Początkowo może służyć za taras, a w trakcie rozbudowy oszczędzi to wykonywania robót ziemnych i przyśpieszy cały proces.

KONSTRUKCJA SZKIELETOWA

Wszystkie rozbudowy domu projektowane byłyby w technologii lekkiej szkieletowej. Umożliwia to szybkie postawienie nowej konstrukcji lub ewentualne zdemontowanie jej z czasem. Moduły mogłyby być również prefabrykowane.

WYKOŃCZENIE ELEWACJI

Technologia wykończenia elewacji dobudówek zależy wyłącznie od inwestora. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano identyczne materiały dla ścian i poszycia dachu – blachę, łupek, lub płyty włókno-cementowe.

ENERGIA Z NATURY

Budynek wyposażony został we wszystkie niezbędne technologie zmniejszające jego zapotrzebowanie na energię. Pompa ciepła typu powietrze-powietrze, panele fotowoltaiczne oraz rekuperacja zapewniają całą energię potrzebną do funkcjonowania domu. Jednak projektowanie proekologiczne powinno również uwzględniać wykorzystanie pasywnego ogrzewania (bądź wychładzania) budynku. Budynek wykorzystuje w maksymalnym stopniu ekspozycję południową i izoluje się od wychładzania z północy. Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczno-przestrzenne mają na celu maksymalne zwiększenie efektywności energetycznej domu oraz podniesienie komfortu jego użytkowania.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Pomieszczenia zostały zaaranżowane wzdłuż głównego korytarza, który można swobodnie przedłużać. Jego układ ułatwia projektowanie dodatkowych elementów oraz jasno warunkuje kierunek przyszłej rozbudowy.

NATURALNA WENTYLACJA

Umieszczenie okien dachowych na północnej połaci dachu oraz otwarta klatka schodowa umożliwiają wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej. W okresie letnim budynek może być swobodnie przewietrzany w naturalny sposób.

STREFOWANIE POMIESZCZEŃ

Pomieszczenia rozmieszczone są ze względu na komfort termiczny użytkowania. Pokoje dzienne umieszczono wzdłuż południowej fasady, korytarz pełni rolę buforu, a pomieszczenia sanitarne znajdują się po północnej stronie.

EKSPOZYCJA POŁUDNIOWA

Aby zmaksymalizować pasywne ogrzewanie budynku najwięcej przeszkleń umieszczono wzdłuż południowej fasady. Zintegrowany system żaluzji i barierek ma na celu ochronę domu przed przegrzewaniem w okresie letnim.

MOŻLIWE ARANŻACJE

Każda rodzina zmienia się w czasie - takim zmianom powinno również podlegać jej miejsce zamieszkania. Dom (nie)zmienny może być swobodnie rozbudowany (lub w przyszłości zdemontowany) i przy założonych minimalnych wymiarach działki przewiduje trzy możliwe metraże - 100m², 150m² i 220m².

WYKORZYSTANE TECHNOLOGIE

Dom został zaprojektowany w dwóch technologiach, które odzwierciedlają również filozofię myślenia o jego funkcjonowaniu w czasie. Moduł podstawowy, czyli „baza” domu miałby zostać zbudowany z trwalszych materiałów (bloczki cementowo-wapienne) - tam również znalazłby miejsce wszystkie przyłącza oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Z drugiej strony wszystkie przyszłe rozbudowy byłyby wykonane w drewnianej konstrukcji szkieletowej, która umożliwia szybki montaż i wykorzystuje głownie naturalne materiały. Istnieje również możliwość prefabrykacji przybudówek aby jeszcze bardziej usprawnić cały proces.