PROMOCJA
ULUBIONE

Kosztorysy budowlane.

23 czerwca 2010

Pierwszy krok do budowy własnego domu wiąże się zazwyczaj z określeniem  nakładów finansowych, jakie będziemy musieli ponieść. W Biurze Projektowym Lipińscy Domy sporządzimy dla Ciebie kosztorys, który jest ważnym dokumentem finansowym zarówno dla Inwestora, firmy wykonawczej oraz banku.

Możesz zamówić „kosztorys ślepy” lub, uzupełniony o ceny, kosztorys inwestorski. Dokument taki daje możliwość oszacowania ilości materiałów, sprzętu i robocizny, jak również zawiera oszacowanie kosztów.  Ceny uwzględniane przez nas w kosztorysie inwestycyjnym bazują na minimalnych cenach krajowych, publikowanych co kwartał w zeszytach Sekocenbud.  Wszystkie koszty budowy są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT. Spowodowane jest to tym, że podatek VAT zależny jest od tego, czy zlecisz budowę domu firmie wykonawczej – wówczas obowiązuje 7% stawka podatkowa, czy inwestycja realizowana będzie systemem gospodarczym, i wówczas trzeba doliczyć 22% podatku VAT.  Zakup kosztorysu znacznie upraszcza wiele formalności, takich jak choćby wypełnienie wniosku o kredyt. Ponadto jest doskonałym narzędziem w negocjacjach z wykonawcami,  a przy odbiorze inwestycji znacznie ułatwia rozliczenie ich z wykonanych robót. Dzięki kosztorysowi mamy możliwość zaplanowania i czuwania nad kolejnymi etapami robót – wiemy, co i kiedy powinno zostać wykonane oraz ile za to powinniśmy zapłacić!

Zobacz więcej