bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • oraz:
  • 883 909 409
 

Tabela kosztów – jest narzędziem służącym do oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Jest  to tabela zawierająca wskaźniki jednostkowe cen poszczególnych elementów robót. Jednostką w tym przypadku jest 1m2 powierzchni domu liczonej dla wysokości pomieszczenia pow. 190cm. Tego typu tabela jest często wymagana przez banki do ustalenia wysokości kredytu.

Tabela kosztów jest załączana do każdego projektu, w przypadku, gdy projekt zamawiany jest bezpośrednio w naszym biurze. Tabeli kosztów nie oferujemy w przypadku projektów garaży, projektów domow pasywnych oraz kolekcji NF15, NF40.

 

Kosztorys inwestorski – w odróżnieniu od tabeli kosztorys jest sporządzany dla konkretnego projektu. Jest on szczegółowym wykazem poszczególnych robót i zawiera ich zakres (obmiar), nakłady na robociznę, sprzęt i materiały. Do wyceny są przymowane uśrednione krajowe stawki robocizny i minimalne ceny materiałów.

Kosztorys inwestorski można nabyć w cenie 492 zł brutto (w tym 23% VAT).

Kosztorys ślepy – podobnie jak kosztorys inwestorski jest sporządzany dla konkretnego projektu i zawiera zakres (obmiary) robót wraz z zestawieniem materiałów, natomiast nie zawiera cen. Kosztorys ten nie jest dostępny w przypadku projektów wykonywanych na zlecenie.

Kosztorys ślepy można nabyć w cenie 123 zł brutto (w tym 23% VAT).

UWAGA:

Kosztorysy są wykonywane na zamówienie w formie usługi, stąd brak możliwości ich zwrotu. 
Biuro Projektowe nie oferuje kosztorysów do projektów będących w trakcie opracownia oraz projektów w kontrsukcji drewnianej. 


Przeczytaj też, czy można wybudować dom tańszy niż mieszkanie? Na co zwrócić uwagę szacując koszt budowy domu?