PROMOCJA
ULUBIONE

Uwaga Inwestorzy z woj. Śląskiego! Możecie otrzymać preferencyjny kredyt na budowę domu energooszczędnego.

12 kwietnia 2011

Jak podaje portal Gazeta.pl, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadecydowała o uruchomieniu środków pieniężnych dla Inwestorów chcących wybudować dom energooszczędny (budynek o zapotrzebowaniu na energię niższym niż 60 kilowatogodzin rocznie na m2 ).

Jest to działanie pilotażowe, dzięki któremu wyłoniony w przetargu bank udzieli zainteresowanym niskooprocentowanego kredytu, dzięki któremu sfinansować będzie można nie tylko samą budowę domu energooszczędnego (materiały izolacyjne ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej), ale także zakup i montaż instalacji i urządzeń technologicznych do takich budynków – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, rekuperacji, wymiennika gruntowego itp.

O taki preferencyjny kredyt będą mogły starać się osoby fizyczne, także te, które prowadzą działalność gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu na inwestycję w dom energooszczędny ma wynosić 200 tys. zł. Oprocentowanie przewiduje się na do 0,6 stopy redyskonta weksli, przy czym ma być to nie mniej niż 3% rocznie. Okres spłaty kredytu to maksymalnie 7 lat. Co istotne – dom należy wybudować w ciągu 18 miesięcy od daty przyznania kredytu. Środki kredytowe w ramach programu „Dom energooszczędny” przyznawane będą od momentu zawarcia umowy z wybranym bankiem do 31 grudnia 2012 roku.

 Mimo, że przedsięwzięcie ma niestety zasięg tylko lokalny, Inwestorzy ze Śląska powinni wziąć pod rozwagę skorzystanie z takiego preferencyjnego kredytu, tym bardziej, że przepisy unijne przewidują, że każdy wybudowany po 2020 roku budynek będzie musiał mieć standard niskoenergetyczny.

Największą kolekcję gotowych projektów domów energooszczędnych w Polsce opracowało Biuro Projektowe Lipińscy Domy, które od lat szerzy ideę budownictwa ekonomicznego i ekologicznego, a że wybór odpowiedniego projektu do pierwszy krok do realizacji marzeń o własnym domu, warto zapoznać się z projektami opracowanymi przez najbardziej kompetentną w tym temacie pracownię.