PROMOCJA
ULUBIONE

Projekt NASA rozwijany przez Monikę Brandić Lipińską w ramach doktoratu, dostał dofinansowanie na dalszy rozwój!

9 kwietnia 2021

Mycotecture Off Planet - projekt, który Monika Brandić Lipińska rozwija w ramach swojego doktoratu w Hub for Biotechnology in the Built Environment na Newcastle University otrzymał finansowanie NASA Institute of Advanced Concepts (NIAC)!!!

(One of the selected projects is Mycotecture Off Planet, - project which Monika Brandić Lipinska is developing as her PhD research at Hub for Biotechnology in the Built Environment at Newcastle University. )

Projekt NASA rozwijany przez Monikę Brandić Lipińską w ramach doktoratu, dostał dofinansowanie na dalszy rozwój!

Kierownikiem zespołu naukowego jest Lynn Rothschild z NASA Ames Research Center w Kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, która, wraz z międzynarodowym zespołem będzie badać wykorzystanie grzybni (mycelium!) do budowania habitatów kosmicznych. Jest to druga faza projektu pod grantem NASA NIAC. W tym etapie zespół przetestuje różne gatunki, warunki wzrostu i właściwości mycelium na prototypach w warunkach środowiskowych związanych z Księżycem i Marsem. W ramach badań ocenione zostaną również Ziemskie zastosowania, w tym biodegradowalne, szybkie i niedrogie metody konstrukcyjne.

Propozycje zostały wybrane w procesie, w ramach którego ocenia się innowacyjność i wykonalność techniczną. Wszystkie projekty są na wczesnym etapie rozwoju, a większość z nich wymaga co najmniej dekady rozwoju technologicznego.

Link do opisu projektu: https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2021_Phase_I/Mycotecture_Off_Planet/

(Lynn Rothschild - a scientist at NASA’s Ames Research Center in California’s Silicon Valley and a project’s principal investigator, will further study ways to grow structures, perhaps for future space habitats, out of fungi. This phase of research will build on previous mycelia production, fabrication, and testing techniques. Rothschild, along with an international team, will test different fungi, growth conditions, and pore size on small prototypes at environmental conditions relevant to the Moon and Mars. The research will also assess terrestrial applications, including biodegradable plates and rapid, low-cost structures.

NASA Selected Innovative, Early-Stage Tech Concepts for Continued Study (NASA Institute of Advanced Concepts funding). The proposals were selected through a peer-review process that evaluates innovation and technical viability. All projects are still in the early stages of development, with most requiring a decade or more of technology maturation.)