PROMOCJA
ULUBIONE

Odwrócona hipoteka wreszcie pod kontrolą.

27 czerwca 2011

Jak podaje Gazeta Prawna, wkrótce pod obrady rządu trafi ustawa dotycząca tzw. odwróconej hipoteki, co umożliwi należytą ochronę interesów osób korzystających z tej formy dodatkowego finansowania.

Przypomnijmy, że odwrócona hipoteka polega na tym, że właściciele nieruchomości - osoby starsze, przekazują prawo do niej różnym instytucjom finansowym, które w zamian za to wypłacają im comiesięczne, dożywotnie lub czasowe świadczenia pieniężne. Po śmierci świadczeniobiorcy instytucja taka otrzymuje prawo do lokalu. Działające obecnie na tym polu firmy funkcjonują w oparciu o Kodeks Cywilny, a prawa właścicieli decydujących się na odwróconą hipotekę nie są należycie chronione, a niestety często instytucje finansowe czerpią nieuzasadnione korzyści finansowe kosztem właścicieli. Seniorzy  otrzymują też bardzo niskie świadczenia – za nieruchomość o wartości około 200 tys. zł jest to 340 zł miesięcznie dla mężczyzny i około 260 zł dla kobiety, która dostaje mniej, bo statystycznie żyje dłużej. Po wejściu w życie ustawy, wszystkie podmioty oferujące odwróconą hipotekę będą podlegały kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a spadkobiercy po śmierci właściciela lokalu, będą mieli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu i zachowania prawa do nieruchomości. Dopiero jeśli z tej możliwości nie skorzystają, nieruchomość przejdzie na własność instytucji finansowej.