PROMOCJA
ULUBIONE

Lipińscy Dom Pasywny 1 – oficjalny partner Kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy 2005-2008

16 lipca 2010

Lipińscy Dom Pasywny 1 został wybrany do grona Partnerów Kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy.

Lipińscy Dom Pasywny 1 – oficjalny partner Kampanii Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy 2005-2008

Tytuł Oficjalnego Partnera jest dla nas ważnym potwierdzeniem rzetelnego podejścia do kwestii energooszczędnych, a przede wszystkim potwierdzenie, że nasze autorskie rozwiązania skutecznie obniżają zapotrzebowanie budynku na energię. To wyraz uznania dla naszego biura współpracującego z Instytutem Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie. Od kilku lat edukujemy inwestorów, wykonawców, producentów i innych projektantów, aby budowanie domów energooszczędnych było łatwe, niedrogie i powszechnie dostępna. Pokazowy dom pasywny w Smolcu pod Wrocławiem, który uzyskał certyfikat Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt, jest obiektem wspomagającym edukację energetyczną. Udostępniony na co dzień do zwiedzania, corocznie reprezentuje Polskę na Międzynarodowych Dniach Domów Pasywnych. W tym czasie odbywają się pokazy i prelekcje oraz targi energooszczędności. Takie działania są doskonałym narzędziem zwiększającym świadomość na temat korzyści jakie płyną z energooszczędności.

Kampania Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy (Sustainable Energy Europe) jest europejską kampanią na rzecz zmiany krajobrazu energetycznego i powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej. Kampania ma pomóc osiągnąć cele polityki energetycznej UE w obszarach odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, czystego transportu i paliw alternatywnych. Konkretne cele Kampanii to:

  • podniesienie świadomości decydentów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
  • promowanie najlepszych metod postępowania,
  • zapewnienie wysokiego poziomu świadomości publicznej, zrozumienia i wsparcia,
  • stymulacja trendów niezbędnych do zwiększenia prywatnych inwestycji w technologie dla energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Więcej informacji na stronie www.sustenergy.org.