Dotacja dla energooszczędnego budownictwa z NFOŚiGW

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Dotacja dla energooszczędnego budownictwa z NFOŚiGW

30 maja 2012

Dotacja dla energooszczędnego budownictwa z NFOŚiGW

Projekty domów z dopłatą. Wiele wskazuje na to, że od początku 2013 roku każdy, kto podejmie budowę domu energooszczędnego lub będzie kupował taki dom czy mieszkanie od dewelopera, będzie mógł starać się o dofinansowanie z programu dopłat do kredytów na domy i mieszkania energooszczędne.

Program jest dopiero na etapie konsultacji. Jego celem jest wykazanie potrzeby stawiania energooszczędnych domów i mieszkań, wsparcie budownictwa energooszczędnego oraz uniknięcie emisji  50 tys. ton CO2 rocznie.

Beneficjentami mają być osoby fizyczne, które rozpoczną budowę domów energooszczędnych od roku 2013 i osoby, które takie domy czy mieszkania zakupią u deweloperów.

Nie ustalono jeszcze kryteriów, jakie będą musiały spełnić projekty i realizacje. Prawdopodobnie powstanie ciało weryfikujące zarówno rozwiązania projektowe jak również monitorujące realne osiągnięte rezultaty oszczędności w gotowych budynkach. Projekt zakłada dopuszczenie do dotacji domów i mieszkań w standardzie pasywnym i bardzo dobrym energooszczędnym. Nie łatwo będzie, zatem sprostać wysokim wymaganiom.

Przyjrzyjmy się założeniom programu dopłat do kredytów dla budownictwa energooszczędnego.

Planowany budżet to 300mln zł na okres pięciu lat (2013 do 2018). Ma to wystarczyć na dotacje dla około 16tyś domów i mieszkań. Z jednej strony to sporo, ale biorąc pod uwagę realne potrzeby mieszkaniowe w Polsce, szacowane na 1,5 mln mieszkań a gdyby liczyć osiągnięciem wskaźnika średniego w EU, czyli 450 mieszkań na 1000 mieszkańców to brakuje nam około 3.5mln lokali mieszkalnych, to kropla w morzu potrzeb.

Wstępnie postanowiono, że dopłaty do domów jednorodzinnych będą dotyczyły dwóch kategorii energetycznych.

 Domów pasywnych, czyli takich o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania na poziomie 15kWh/(m2rok). Będzie to określał wsp. Ea , który na potrzeby programu nazwano EUco  (od energia użytkowa potrzebna do ogrzewania) – tu dotacja ma wynosić 40tys zł brutto

Domów energooszczędnych, dla których EUco będzie ≤ 40kWh/(m2rok) – 20tyś zł brutto

Tak samo będzie w przypadku mieszkań, ale dotacje będą nieco mniejsze odpowiednio 15 i 10tys. Zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dysponuje żadnymi delegaturami i oddziałami z racji tego, iż jest instytucją centralną, podpisane zostaną umowy z chętnymi bankami.

Pomysł takiej metody wdrażania dopłat został już sprawdzony przy dopłatach do kredytów na kolektory słoneczne.

Niestety trzeba będzie wziąć kredyt hipoteczny na budowę lub zakup domu czy mieszkania energooszczędnego, kwota dotacji do kredytu będzie brutto i powiększy dochód roczny inwestora, a dodatkowo niemałą część dotacji zjedzą odsetki od kredytu.

Według naszych analiz w przypadku osób i tak zmuszonych do korzystania z kredytu opłacalna będzie dotacja do budowy domów energooszczędnych. Dom energooszczędny kosztuje koło 4-5 % więcej od domu standardowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę dom o powierzchni użytkowej 120 -150m2 to dodatkowe nakłady wyniosą 12 – 18tyś zł. Dotacja praktycznie zniweluje tę różnicę, a inwestorowi pozostaną coroczne zyski w wysokości  2 -3 tys zł na ogrzewaniu w przypadku ogrzewania takich domów gazem ziemnym. To spora dodatkowa ulga w spłacaniu kredytu.

W przypadku budowy domów pasywnych już tak optymistycznie nie będzie, gdyż te kosztują 25% więcej, czyli  70 – 90 tys. zł.  Dotacja w wysokości 40 tys. zł brutto nie pokryje różnicy kosztów a z własnej kieszeni trzeba będzie wydać jeszcze dodatkowo 30 – 50 tys. zł. To sporo. Wprawdzie dom pasywny na ogrzewania będzie potrzebował  700 – 1000zł (w rachubę wchodzi w zasadzie wyłącznie ogrzewania energią elektryczną), co pozwoli zaoszczędzić rocznie 2500 – 3500tys zł a więc nie tak spektakularnie więcej. Należy jednak liczyć się z dodatkowymi wymaganiami i kontrolami ze strony NFOŚiGW.

Jak tylko NFOŚIGW zatwierdzi parametry dla domów energooszczędnych z dopłatą, poinformujemy Państwa o tym. Wiele projektów z naszej kolekcji domów osiąga tak niskie parametry energetyczne, że jak sądzimy powinny spełnić założenia programu dopłat do kredytów na Domy energooszczędne. Kupując dzisiaj projekt większość zacznie budować w przyszłym roku. Może warto wybrać taki projekt by można było starać się o dotację.

Projekty domów z dopłatą do kredytu (założenia).

Zobacz artykuł "Państwo dofinansuje domy energooszczędne".

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu