BRAAS wprowadza gwarancję systemową na dach

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

BRAAS wprowadza gwarancję systemową na dach

23 marca 2017

BRAAS wprowadza gwarancję systemową na dach

Firma Monier BRAAS wprowadza od kwietnia 2017 roku gwarancję systemową na dach wykonany z użyciem oryginalnych produktów BRAAS. Jest to pierwsza na rynku gwarancja funkcjonalności całego systemu dachowego.

System dachowy stanowić powinien spójną, uzupełniającą się całość. Jakość poszczególnych elementów – dachówek oraz akcesoriów – powinna iść w parze z ich wzajemnym dopasowaniem i prawidłowym montażem. Tak jak nie wystarczy powciskać puzzle jeden w drugi, by otrzymać obraz, tak brak dopasowania elementów dachu i ich niewłaściwe ułożenie mogą grozić niepożądanymi skutkami. Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, jak istotne dla trwałości dachu są akcesoria dachowe. Ze względu na estetyczne walory dachówek to one znajdują się zwykle w centrum zainteresowania, podczas gdy akcesoria schodzą na dalszy plan. Tymczasem niedługo od zakończenia budowy może okazać się, że to właśnie te często niewidoczne dla oka elementy systemu dachowego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu całemu dachowi pełnej funkcjonalności.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Gwarancji Systemowej, która jest częścią naszej strategii dostarczania niezawodnych produktów najwyższej jakości, aby uchronić inwestorów przed nagłymi i niechcianymi konsekwencjami pozornej oszczędności – mówi Grzegorz Barycki, prezes Monier BRAAS Polska.
– Decydując się na zakup poszczególnych elementów z różnych źródeł, klienci ryzykują ich niedopasowaniem, ale często również otrzymaniem produktu bardzo słabej jakości, a co za tym idzie wadliwym wykonawstwem i, idąc dalej, kosztownymi naprawami w ciągu kilku lat od ułożenia dachu. Warunki Gwarancji Systemowej, a więc kompletny system dachowy Braas i wykonawstwo przez Certyfikowanego Dekarza Braas, dają inwestorom pewność, że dach będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję. Co mogłoby być dobitniejszą gwarancją niż deklaracja poniesienia kosztów wymian i napraw w wypadku, gdyby któryś z elementów zawiódł? – podkreśla Grzegorz Barycki.

Dodatkowe korzyści dla inwestorów
Oprócz standardowej gwarancji na poszczególne produkty, BRAAS gwarantuje również prawidłowe funkcjonowanie całości systemu dachowego przez co najmniej 15 lat. Dzięki temu inwestor nie musi obawiać się kosztownych remontów dachu nowej inwestycji. Gwarancja systemowa zatem to nie tylko spokój ducha, ale i pewność bezpieczeństwa mieszkańców. Warto również pamiętać, że jeśli już pojawi się usterka, wystarczy zwrócić się do jednego producenta kompletnego dachu, niż szukać przyczyn po kilku – kilkunastu dostawcach elementów systemu dachowego.

Jak zapewnić sobie spokój na wiele lat
Warunkiem otrzymania 15-letniej Gwarancji Systemowej na dach są wykorzystanie dachówek i akcesoriów dachowych BRAAS oraz poprawne wykonawstwo przez Certyfikowanego Dekarza BRAAS. Do inwestora należy wybór konkretnych produktów objętych Gwarancja Systemową. Wśród nich znajdują się dachówki ceramiczne i betonowe, folie wstępnego krycia, taśmy kalenicowe, produkty do wentylacji okapu, komunikacja aluminiowa i stalowa, system obróbki Wakaflex i Easy Flash.

Szczegółowe informacje na temat warunków Gwarancji Systemowej dostępne są na stronie gwarancjasystemowa.pl

 

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu