PROMOCJA
ULUBIONE

Plusy i minusy najpopularniejszych systemów ogrzewania

29 sierpnia 2023

Z punktu widzenia projektanta, najlepszym rozwiązaniem jest wybór projektu domu, który ma niewielkie zapotrzebowanie na ciepło (<40kWh/m²/rok). Wówczas różnice w eksploatacji pomiędzy poszczególnymi systemami ogrzewania będą na tyle nieduże, że będziesz mógł kierować się czynnikami innymi niż rachunki za ogrzewanie tj. wygodą, ekologią, elastycznością, dodatkowymi opcjami czy designem danego systemu.

Plusy i minusy najpopularniejszych systemów ogrzewania

Poniżej wymieniliśmy podstawowe zalety i wady najpopularniejszych systemów ogrzewania.

Zalety i wady wybranych systemów grzewczych

 

Ogrzewanie gazowe kondensacyjne

Plusy:

 • Szybkie i skuteczne ogrzewanie.
 • Możliwość sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Gaz jest stosunkowo czystym źródłem energii w porównaniu do niektórych innych paliw.
 • W miastach dostępność gazu z sieci jest dobra.
 • Jest kilka konkurencyjnych firm dostarczających gaz w butli.
 • Zasoby gazu wystarczą co najmniej na 70 lat.
 • Ze względu na biogaz gazowa technologia kondensacyjna ma pewną przyszłość.

Minusy:

 • Koszty mogą być wysokie, zwłaszcza w przypadku wzrostu cen gazu.
 • Może wiązać się z ryzykiem związanym z ulatnianiem się gazu.
 • Wymaga dostępu do sieci gazowej, co w niektórych obszarach może być problematyczne.
 • W przypadku butli z gazem wymaga przeznaczenia miejsca na działce na jej umieszczenie.

Ogrzewanie na biomasę

Plusy:

 • Ekologiczne źródło energii, gdy jest dostarczane z odnawialnych źródeł.
 • Niska emisja CO2 w porównaniu do paliw kopalnych.
 • Możliwość korzystania z miejscowych zasobów biomasy.
 • Zapewnia niezależność od cen oleju i gazu.

Minusy:

 • Są rejony w Polsce gdzie ustawa antysmogowa zabrania stosowania kotłów na paliwo stałe.
 • Wymaga miejsca na przechowywanie i suszenie biomasy.
 • Wymaga odpowiednio dużego pomieszczenia i budowy komina spalinowego.
 • Wymaga miejsca na zasobnik buforowy o pojemności do 1000 litrów.
 • Konieczność regularnego dostarczania paliwa.
 • Konieczność systematycznego czyszczenia kotłowni.

Ogrzewanie na olej opałowy:

Plusy:

 • Dostępność w większości regionów.
 • Możliwość zastosowania w systemach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Zasoby oleju wystarczą co najmniej na 40 lat.
 • Olejowa technologia kondensacyjna gwarantuje pewną przyszłość dzięki bioolejom.

Minusy:

 • Ceny oleju opałowego mogą być zmienne i podlegać wahaniom na rynku.
 • Ryzyko wycieku oleju opałowego.
 • Konieczność wygospodarowania przestrzeni na zbiornik z olejem.

Ogrzewanie elektryczne

Plusy:

 • Brak konieczności instalacji kotła czy komina.
 • Prosta instalacja i stosunkowo niskie koszty początkowe.
 • Łatwe sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.

Minusy:

 • Wysokie koszty eksploatacji w porównaniu do innych źródeł energii (w Polskich warunkach).
 • Konieczność uzupełnienia instalacji o urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii.
 • Współczynnik konwersji energii elektrycznej na ciepło może być niski.
 • W niektórych regionach może powodować wzmożone zużycie energii elektrycznej i obciążenie sieci.

Pompa ciepła

Plusy:

 • Efektywne wykorzystanie energii odnawialnej z otoczenia (powietrza, ziemi, wody).
 • Niska emisja CO2.
 • Możliwość chłodzenia w okresie letnim.
 • Zapewnia niezależność od cen oleju i gazu.

Minusy:

 • Wysokie koszty początkowe urządzeń.
 • Preferowane centralne ogrzewanie podłogowe (powierzchniowy) generujące wzrost kosztów inwestycyjnych.
 • Efektywność może być obniżona w skrajnych warunkach klimatycznych.
 • Wymaga profesjonalnego obliczenia i doboru instalacji.
 • Wymaga wykonania odwiertu na działce w przypadku pompy gruntowej lub miejsca do ustawienia zewnętrznej jednostki powietrznej pompy ciepła.
 • Wymaga miejsca na zasobnik buforowy o pojemności do 1000 litrów.
 • Zewnętrzna jednostka powietrznej pompy ciepła wymaga zachowania odpowiedniej odległości od sąsiedniego budynku lub odpowiednio niskiego poziomu decybeli

  (zobacz informacje o dotacjach na pompy ciepła w rządowym programie "MOJE CIEPŁO")

Systemy wspomagające podstawowy system ogrzewania

 

Ogrzewanie podłogowe

Plusy:

 • Jednolite i komfortowe rozprowadzenie ciepła.
 • Brak konieczności umieszczania grzejników na ścianach.
 • Oszczędność miejsca.

Minusy:

 • Wyższe koszty instalacji w porównaniu do grzejników.
 • Wolniejsze reagowanie na zmiany temperatury w porównaniu do grzejników.

Instalacja solarna

Plusy:

 • Pozwala wykorzystywać bezpłatną energię słoneczną do podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania.
 • Jest świetną opcją w lecie do wspomagania instalacji podgrzewającej wodę - gazowej lub na paliwo stałe oraz przez cały rok dla instalacji elektrycznej.

Minusy:

 • Wymaga niezacienionego dachu ustawionego w kierunku południowym, zachodnim lub wschodnim lub po prostu dachu płaskiego.
 • Wymaga miejsca na zasobnik buforowy o pojemności min.300 litrów.
   

Fotowoltaika

Plusy:

 • Pozwala produkować energię elektryczną na własny użytek - energia ze słońca może być już dziś produkowana przy znacznie niższych kosztach niż koszt zakupu energii elektrycznej, a jej nadwyżka może być przekazywana odpłatnie do publicznej sieci.
 • Pozwala w widoczny sposób przyczynić się do ochrony środowiska; systemy fotowoltaiczne zmniejszają zanieczyszczenie i chronią zasoby naturalne.
 • Zwiększa atrakcyjność nieruchomości i jej wartość.

Minusy:

 • Stosunkowo wysoki koszt inwestycyjny.
 • Wymaga niezacienionego obszaru dachu od południa, zachodu lub wschodu.
 • Odsprzedaż energii jest mało opłacalna.
 • Najkorzystniej zużywać jak najwięcej wyprodukowanej energii we własnym zakresie, co wymaga korzystania z niej w konkretnych godzinach tj. w godzinach pracy.

Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego rodzaju ogrzewania zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność źródeł energii, budżet, preferencje ekologiczne oraz warunki klimatyczne. Coraz częściej łączy się ze sobą dwa lub trzy systemy, aby całe rozwiązanie było bardziej elastyczne i zabezpieczało przed niespodziewanymi sytuacjami czy to pogodowymi, czy zwiazanymi z rynkiem energetycznym.
Będąc architektami zwracającymi szczególną uwagę na kwestie energooszczędności, w trosce o środowisko rekomendujemy wybierać rozwiązania z dbałością o to, co swoimi działaniami pozostawimy po sobie.