PROMOCJA
ULUBIONE

Plusy i minusy budowy domu w standardzie pasywnym

2 kwietnia 2019

Plusy i minusy domów pasywnych. Czy dom pasywny to kierunek budownictwa w Polsce?

projekt domu pasywnego Espoo ldp04 Lipińscy Domy

PLUSY DOMU PASYWNEGO

1. Na plus oczywiście musimy zapisać rachunki za ogrzewanie

Ponieważ w swoim dążeniu do jak najmniejszego korzystania z energii nieodnawialnej (prądu, gazu, oleju opałowego, paliw stałych) domy pasywne zużywają minimalne ilości energii do ogrzewania, to koszt utrzymania takiego domu jest bardzo niski. Oszczędności z tego tytułu będą coraz większe wraz ze wzrostem cen energii, który to wzrost jest odczuwalny coraz bardziej.

2. Plusem jest również poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu

Maksymalne ograniczenie emisji CO2 dzięki niskiemu zużyciu energii oraz korzystaniu głównie z odnawialnych źródeł, ma pozytywny wpływ na środowisko poprzez przyczynianie się do poprawy jakości powietrza, o którą tak mocno w tej chwili walczy cały uprzemysłowiony świat. Jest to również odczuwalne przez samych użytkowników, ponieważ wpływają jednocześnie na poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu. Dzięki nawet jednostkowym działaniom walka ze smogiem ma szanse na powodzenie.

3. Poprawa komfortu mieszkania i zapewnienie zdrowego klimatu

Dzięki zastosowanym systemie rekuperacji, czyli ciągłej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła zagwarantowany jest przyjazny klimat wnętrz: brak przeciągów, możliwość zastosowania rozwiązań regulujących wilgotność pomieszczeń oraz poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów uzyskanie powietrza sprzyjającego alergikom, czyli tak naprawdę wszystkim mieszkańcom domu pasywnego. W dobie problemów ze smogiem ten aspekt jest coraz bardziej istotny przy wyborze rozwiązań wentylacyjnych w nowopowstających budynkach.
Również bezobsługowość nowoczesnych rozwiązań zastowanych w domu pasywnym pozwala na nie myślenie o ogrzewaniu w ogóle.

MINUSY DOMU PASYWNEGO

1. Główną wadą budowy domu pasywnego jest dużo wyższy koszt inwestycji

Koszt budowy podrażają dedykowane dla domów pasywnych rozwiązania np. rodzaj i sposób montażu okien, więcej izolacji i uszczelnień, droższa robocizna, konieczność wykonywania testu szczelności oraz badań kamerą termowizyjną. Pod tym względem niemieccy inwestorzy są w dużo lepszej sytuacji, ponieważ mogą skorzystać z programów dopłat do budowy budynków pasywnych, które w naszym kraju niestety dopiero raczkują i pomimo kilku prób Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie udaje się wypracować długoterminowych, korzystnych dla inwestorów zasad takiego dofinansowania ze strony Państwa. Sam projekt domu pasywnego jest również sporo droższy, ponieważ jego przygotowanie wymaga większego nakładu pracy, większej ilości przeliczeń i dostosowania do konkretnej lokalizacji również pod kątem rozwiązań oszczędzających energię.

2. Wyższe wymagania dla firmy wykonawczej

Niestety bardzo dużym problemem w Polsce jest znalezienie specjalistycznej firmy wykonawczej, która będzie potrafiła wybudować taki dom. Chodzi tu zarówno o wiedzę dotyczącą sposobu rozwiązywania problematycznych elementów, jak połączenia przegród budowlanych, szczelne przejścia przez elewacje różnego rodzaju detali architektonicznych, montaż okien, ale też dokładność wykonania wszystkich etapów inwestycji.

3. Ograniczenia w użytkowaniu domu pasywnego

Założenia domu pasywnego ograniczają możliwą do wykorzystania energię i narzucają jednocześnie sposób korzystania z niej. Jest to o tyle niewygodne, że wymusza na mieszkańcach pewien rygor, który nie wszystkim odpowiada.
Ograniczeniem bywa również układ domu, ponieważ wymusza sytuowanie pomieszczeń użytkowych od nasłonecznionej strony a gospodarczych głównie od północy. Nie każdy układ działki i upodobania mieszkańców pozwalają na tak rygorystyczne projektowanie.

Mimo wszystko rozwój budownictwa prefabrykowanego oraz kompleksowego podejścia do budowy domu pozwoli na przejście niektórych problematycznych aspektów. Zaostrzające się przepisy dotyczące ochrony cieplnej budynków wymuszą stosowanie coraz droższych inwestycyjnie rozwiązań, co zniweluje różnice między domem spełniającym normy a domem pasywnym. Powyższe argumenty oraz coraz gorsza jakość powietrza będzie skłaniać coraz większą grupę inwestorów do wyboru standardu pasywnego dla swojego przyszłego domu.