PROMOCJA
ULUBIONE

Idea domu pasywnego

25 marca 2019

Idea domu pasywnego - skąd się wzięło pojęcie i na czym polega

Definicja domu pasywnego

Podaje się, że jest to budynek, w którym można uzyskać przyjemną temperaturę zarówno w lecie jak i zimie przy ekstremalnie niskim zużyciu energii. Oferuje on podwyższony komfort cieplny mieszkańców przy zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym niż 15Kwh/m kw/rok, oraz zapotrzebowaniu na energię pierwotną, łącznie z ciepłą wodą i prądem, poniżej 120Kwh/m2rok. To sugeruje, że obok energii na cele grzewcze istotne jest ograniczanie zużycia energii na cele bytowe.


Za naszą zachodnią granicą wkrótce przeniesiono te wytyczne do budownictwa użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale czy obiekty społecznego budownictwa mieszkaniowego i wymogiem stało się aby były one realizowane w standardzie pasywnym. Gwarantowało to maksymalnie niskie zużycie energii i przede wszystkim niskie koszty eksploatacji dla utrzymujących je instytucji.

Założenia projektowe

Dom pasywny praktycznie nie potrzebuje aktywnych systemów ogrzewania a zadowoli się jedynie energią promieniowania słonecznego pozyskiwaną bezpośrednio, czyli pasywnie oraz energią powstającą w każdym gospodarstwie domowym podczas wszelkich czynności codziennych jak gotowanie, korzystanie z oświetlenia i różnych sprzętów elektrycznych, zużywanie ciepłej wody oraz ciepłem oddawanym do otoczenia przez mieszkańców.

W teorii wyliczono, że źródła energii mogą pokryć zapotrzebowanie na ciepło domu jednorodzinnego czy mieszkania w ilości do 15Kwh/m kw/rok. Natomiast ograniczenie zużycia energii pierwotnej można uzyskać tylko dzięki oszczędnościom użytkowym prowadzonym przez domowników i energooszczędnym urządzeniom takim jak: podgrzewacze wody, oświetlenie, sprzęt komputerowy, audiowizualny, sprzęty gospodarstwa domowego.

projekt domu pasywnego Sligo ldp09 Lipińscy Domy

Jak należy projektować aby uzyskać dom pasywny

Doskonała izolacja.

Obliczono, że ściany nie mogą mieć gorszego współczynnika przenikalności cieplnej U od 0,15W/m2K, dach oraz podłoga na gruncie powinny mieć przenikalność cieplną nie gorszą jak 0,1 W/m2K.

Eliminacja mostków termicznych.

Zwrócenie uwagi na wszystkie mostki termiczne nie tylko na mostki liniowe np. przy osadzeniu okien, ale także te od gruntu i te, które powstają na skutek wszelkich przebić ścian zewnętrznych lub dachu nawet tak drobnych jak wyprowadzenie kabla do dzwonka przy drzwiach.

Zapewnienie doskonałej szczelności budynku.

Dla różnicy 50 Pa szczelność musi wynosić poniżej 0,6 kubatury budynku na godzinę. Można powiedzieć, że ten parametr określa szczelność powietrzną budynku.

Odzysk ciepła z powietrza usuwanego

Konieczne jest zapewnienie sprawnej wentylacji nawiewno- wywiewnej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła.

Oczywiście wszystkie przyjęte parametry można osiągnąć w różny sposób, także pomysłów na dom pasywny może być wiele. Projekty domów pasywnych muszą być ściśle powiązane z lokalizacją, ponieważ istotny wpływ na możliwość uzyskania konkretnych parametrów jest strefa klimatyczna w której zlokalizowany ma być budynek oraz jego usytuowanie wobec stron świata i najbliższe otoczenie.