PROMOCJA
ULUBIONE

Etapy budowy domu – kompaktowy przewodnik po procesie budowlanym

26 kwietnia 2018

Praktyczny skrócony poradnik budowlany obrazujący krok po kroku etapy budowy domu, począwszy od kupna działki budowlanej i wyboru projektu domu

Przed budową

Wybór działki (sprawdzenie MPZP lub warunków zabudowy)

Wybór działki budowlanej o odpowiedniej wielkości i usytuowaniu względem stron świata oraz o korzystnych zapisach dotyczących tego, jaki możemy dom zbudować, to bardzo istotne zadanie. Przemyślany zakup ziemi pod budowę domu pozwoli nam uniknąć problemów z wyborem projektu, co zdarza się, jeśli działka jest zbyt wąska, jest na terenie np. ochrony konserwatorskiej lub ma bardzo słaby grunt. Warto zwrócić uwagę, jaka jest – w kontekście potrzeb naszych i naszej rodziny - infrastruktura działki, czy jest dostęp do drogi dojazdowej, obiektów usługowych, szkół itp.

Wybór projektu domu

To jaki projekt domu wybierzemy, jest często w dużej mierze narzucone w Decyzji o warunkach zabudowy lub Miejscowym Planie Zagodpodarowania Przesrzennego (MPZP). W wielu przypadkach inwestorzy myślą, że skoro są właścicielami ziemi, mogą wybudować dowolny projekt domu. Niestety tak się nie dzieje. Na ogół warunki zabudowy są dosyć uniwersalne i większość projektów można zrealizować, ale zdarzają się sytuacje, że bardzo mocno ograniczają, czy wręcz uniemożliwiają, budowę pewnych typów projektów domów, jak np. domów z płaskim dachem. Inwestorzy mogą skorzystać z bazy kilku tysięcy dostępnych na rynku gotowych projektów katalogowych lub wykonać projekt domu na indywidualne zamówienie u wybranego architekta. Tutaj znajduje się cała nasza kolekcja.

Adaptacja projektu do warunków lokalnych

Adaptacja zakupionego gotowego projektu architektoniczno-budowlanego do działki to obowiązkowa formalność. Przeprowadza ją wybrany, najlepiej lokalny architekt. Adaptacja polega na tym, że dostosowuje się gotowy projekt domu do właściwych danej lokalizacji warunków gruntowych, klimatycznych oraz do potrzeb inwestora. Architekt wykonuje plan zagospodarowania działki, czyli wrysowuje projekt domu na mapę do celów projektowych, określa wjazdy, przyłącza, wykonuje lub adaptuje charakterystykę energetyczną projektu.

Pozwolenie na budowę

Wniosek na pozwolenie na budowę składa się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury i Budownictwa. Do pozwolenia potrzebny jest zaadaptowany przez wybranego architekta lokalnego projekt domu. Na tym etapie inwestor musi już zatrudnić kierownika budowy, który będzie odpowiedzialny za budowę naszego domu zgodnie z dokumenatcją projektową.

Prace budowlane

Stan zero - fundamenty

Budowa domu powinna być poprzedzona badaniem gruntu – wykonanie badań w tym zakresie pozwala określić rodzaj gleby, jaki występuje na przeznaczonym pod budowę terenie oraz sprawdzić poziom wód gruntowych. W zależności od wyników można wybrać najodpowiedniejsze rozwiązania: fundamenty tradycyjne czy płyta żelbetowa, możliwość wykonania podpiwniczenia itp.

Stan surowy otwarty

Do stanu surowego otwartego zalicza się fundamenty (tradycyjne lub płyta fundamentowa) oraz takie elementy jak: ściany, strop, komin, dach (więźba i pokrycie dachowe), rynny.

Stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty zawiera elementy stanu surowego otwartego oraz dodatkowo stolarkę, czyli: okna, drzwi zewnętrzne i bramę garażową.

Stan deweloperski

W zakres stanu deweloperskiego wchodzą: instalacje (wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacji mechanicznej), tynki wewnętrzne, wylewki, źródło ogrzewania (piec na gaz, piec na paliwo stałe, pompa ciepła i w zależności od wybranej opcji: grzejniki, instalacja ogrzewania podłogowego), ocieplenie budynku, elewacja.

Wykończenia

Stan pod klucz, bądź inaczej stan wykończony obejmuje: gładzie, podłogi (parkiety, płytki, panele, terakotę), farby, drzwi wewnętrzne, parapety, armaturę sanitarną, biały montaż, schody, opcjonalnie kominek oraz taras.

Otoczenie domu

Po wybudowaniu budynku pozostaje wykonanie prac na zewnątrz domu. Do najbardziej kosztownych należy wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie ogrodu.

Po budowie

Zakończenie prac budowlanych

Należy pamiętać, że przez cały czas budowy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę należy prowadzić dziennik budowlany, który jest niezbędnym dokumentem koniecznym przy zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych i złożeniu wniosku o pozwolenie na uzytkowanie budynku w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Po złożeniu całej niezbędnej dokumentacji należy odczekać 21 dni do momentu wprowadzenia się do nowego domu. W tym bowiem czasie urząd może wysłać na naszą budowę inspektora nadzoru budowlanego aby zweryfikował zgodność budowy z przedstawioną dokumentacją. Zdarzają się też odrzucenia ze względów formalnych z powodu braku wszystkich wymaganych dokumentów. Przed rozpoczęciem użytkowania domu powinniśmy też uzyskać numer porządkowy naszej nieruchomości i umieścić go w widocznym miejscu.