PROMOCJA
ULUBIONE

Dotacje na domy energooszczędne 2019

10 kwietnia 2019

Na jakie dofinansowanie do budowy domów energooszczędnych możemy liczyć w 2019 roku?

dofinansowanie do budowy domów energooszczędnych

Zakończone programy

Statystycznemu Polakowi budującemu dom energooszczędny spełniający wytyczne WT2021 nie jest jednak tak łatwo. Jeszcze niedawno mógł on skorzystać z programów dofinansowania: 1. prowadzonego w latach 2013-2016 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przy spełnieniu rygorystycznych założeń mógł otrzymać dofinansowani do kredytu w kwocie 50 tys. zł brutto na budowę domu pasywnego NF15 oraz 30 tys. zł brutto na budowę domu energooszczędnego NF40; 2. programu dostępnego w latach 2015-2017 - Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.  Obecnie programu dedykowanego do budowy domów niskoenergetycznych nie ma.

Jak ograniczyć emisję CO2

Najprostszym sposobem na ograniczenie emisji CO2 byłoby ograniczenie poboru energii w ogóle. Na gruncie prywatnych inwestycji najłatwiej doprowadzić do tego poprzez realizację nowopowstających obiektów jako zeroenergetycznych, nie tylko korzystających z odnawialnych źródeł energii, ale też zaprojektowanych tak, żeby ich energia użytkowa nie przekraczała 40 kWh/m2/rok, czyli po naszemu w standardzie przynajmniejNF40. Konieczna jest też termomodernizacja starszych obiektów i wymiana pieców na ekologiczne. Technologie pozwalające na korzystanie z OZE są jednak bardzo drogie, nie na nasza polską kieszeń.

Nasz palący problem - smog

Gdy w Europie dąży się do jak największego ograniczenia korzystania z energii w ogóle, to w Polsce istotnym problemem stał się nieodłączny, zwłaszcza w większych miastach i aglomeracjach, smog. Jakość powietrza w Polsce jest tragiczna, co jest głównie wynikiem spalania śmieci i słabej jakości opału w prywatnych kotłowniach oraz korzystania z przestarzałych, niespełniających żadnych norm pieców. Słaba infrastruktura gazowa nie pomaga w tej sytuacji, w związku z czym, będące pod presją, Ministerstwo Środowiska wprowadziło we wrześniu 2018 roku program „Czyste powietrze”.

Założenia rządowego programu Czyste powietrze

Program zakłada dofinansowanie dla inwestorów indywidualnych w nowobudowanych obiektach oraz w istniejących. Dopłaci do założenia i wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła takie jak: pompy ciepła, piece gazowe kondensacyjne, piece olejowe kondensacyjne, piece na paliwo stałe, dofinansuje też termomodernizację – docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz inwestycje w OZE – kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, ale tezmontaż wentylacji mechanicznej z odzyskem ciepła (rekuperacji)

Maksymalna kwota dotacji

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów w formie dotacji lub pożyczki.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Czy promować kotły na paliwo stałe?

Program spotkał się jednak z wieloma kontrowersjami i zarzutami dotyczącymi promowania pieców na paliwo stałe i gaz, zakładając że są one nieekologiczne, dlatego też losy programu w obowiązującym na pierwszy kwartał 2019 roku zakresie są niepewne.

Gminne programy dofinansowania

Z pomocą inwestorom przekonanym do słuszności inwestowania w energooszczędne rozwiązania przychodzą gminy, które pozyskują środki z kilku źródeł m.in. z Unii Europejskiej, programów rozwoju regionalnego, różnych programów grantowych itp. na dofinansowanie instalacji OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, które stosunkowo łatwo zainstalować w każdym gospodarstwie domowym. Warunki skorzystania z dofinansowania, kwoty i terminy dla składania wniosków dostępne są w urzędach gmin. Projekty domów paswynych znajdziesz tutaj.