PROMOCJA
ULUBIONE
Domy Gotowe

Domy Gotowe

1 (14) 2013

  • Nasi przedstawiciele na terenie kraju
  • Technologie w projektach
  • Jak budować energooszczędnie
  • Pieniądze dla oszczędzających energię
  • O projektach
  • Jak zamówić projekt
  • Projekty domów
  • Projekty garaży
  • Oferta dla deweloperów

 


Drodzy Inwestorzy,

Tytułem wstępu do przyjemnej lektury chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coraz silniej widoczny na naszym gruncie i ostatnio coraz mocniej akcentowany nurt budownictwa energooszczędnego. Współtworząc jego początki oraz śledząc jego obecny, szybki rozwój widzę, że przeradza się on w pewien standard, który mam nadzieję już niedługo będzie powszechnie stosowany. Przychodzi mu z pomocą europejskie prawo, które wymusza konkretne rozwiązania i mobilizuje nasze państwo do aktywności w tej kwestii.

Nowy priorytetowy program NFOŚiGW na lata 2013 -2018 dofinansowujący inwestorów kredytujących budowę domów energooszczędnych, jest pierwszym krokiem do popularyzowania budownictwa „dobrej jakości”. Wprowadzone przez fundusz standardy budynków NF40 i NF15 nakładają bowiem restrykcyjne wymogi zarówno na projektantów, wykonawców, ale także na inwestorów.

Liczę, że coraz lepsze projekty, wymuszą również coraz lepsze wykonawstwo, dzięki czemu, w niedalekiej przyszłości, wybudowanie prawdziwie energooszczędnego domu nie będzie już tak karkołomnym wyczynem, jak to się zdarzało do tej pory. Dodatkowo, co już wyraźnie widać, duża dostępność materiałów, rozwiązań i instalacji dedykowanych budownictwu energooszczędnemu powoduje spadek ich cen, co z kolei wpływa na zacieranie się różnicy pomiędzy kosztem domu w standardzie energooszczędnym, a nieenergooszczędnego domu wybudowanego z dobrej jakości materiałów. Ta tendencja daje możliwość zaistnienia na naszym rodzimym gruncie również domów w standardzie NF15, które dotychczas, ze względu na koszty i trudności w realizacji, interesowały wyłącznie pasjonatów.

Idąc w ślad za tym energooszczędnym nurtem, a wręcz go wyprzedzając, wprowadzamy w kolekcji naszych katalogowych projektów ulepszenia i dostosowujemy je do przyszłych standardów budownictwa, nie tylko udostępniając Wam specjalną kolekcję domów spełniających wymogi NF40 i NF15, ale także zmieniając standard pozostałych naszych projektów.

Oddaję więc w Wasze ręce ten katalog z projektami oszczędzającymi nie tylko energię i środowisko, ale przede wszystkim kieszeń Inwestorów. Wszelkie bowiem usprawnienia i modyfikacje nie mają racji bytu, jeśli nie są ekonomicznie uzasadnione.

Życząc trafnych wyborów, serdecznie pozdrawiam,

Miłosz Lipiński z Zespołem Biura.