PROMOCJA
ULUBIONE
CIEPŁE DOMY

BEZPŁATNY KATALOG

Katalog bezpłatny prosto pod Twoje drzwi!

CIEPŁE DOMY

1(42)2023

SPIS TREŚCI

Pompa ciepła w parze z fotowoltaiką
Propozycje materiałów budowlanych i rozwiązań
Nasi przedstawiciele na terenie kraju
O projektach
Dlaczego projekt od Lipińskich
Projekt dopasowny do potrzeb
Jak zamówić projekt
PROJEKTY DOMÓW
Kompletny system ociepleń
Obserwuj nas w Internecie


KATALOG PL / ENG

Drodzy Inwestorzy!
W naszym najnowszym katalogu proponujemy Wam najciekawsze projekty domów nieprzekraczających 150 m2 powierzchni użytkowej. Ten wybór jest niejako również wyborem naszych Inwestorów, którzy najczęściej stawiają na projekty właśnie z przedziału od 50-140 m2. Jest to kwestia wygody, ekonomii oraz zmieniających się wymagań co do niezbędnej powierzchni do życia.
Wyraźnie zauważalna jest tendencja do typowo praktycznego podejścia do budowy domu. Co za tym idzie - współcześni Inwestorzy planują domy zgodnie ze swoimi obecnymi potrzebami. Domy na start to już nie kolosy mieszczące trzy pokolenia. Ludzie są bardziej mobilni, ale też pozytywnie nastawieni do zmiany miejsca zamieszkania. Tymczasem domy budowane na jesień życia również podążają za trendem ograniczania ich wielkości i planowane są z uwzględnieniem potrzeb docelowych mieszkańców, a nie całej rodziny.

Niewielkie domy mimo ograniczonej powierzchni, potrafią spełnić współczesne oczekiwania wygody i funkcjonalności. Przemyślane wnętrza uzupełnione o pomieszczenia pomocnicze wcale nie muszą być duże, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Odpowiednie proporcje przestrzeni wspólnych i prywatnych, w których coraz częściej stosuje się duże przeszklenia dające efekt przestronności, pozwalają na projektowanie wygodnych, ale kompaktowych domów.

Nasza pracownia szczególną uwagę przywiązuje do energooszczędnych zagadnień i dlatego opracowany przez nas w ciągu wielu lat model domu energooszczędnego jest rozwiązaniem, które zapewnia najlepsze parametry energetyczne przy optymalnych nakładach inwestycyjnych.

W naszej ofercie znajdziecie zróżnicowane propozycje jeśli chodzi o stylistykę, wysokość, rodzaj dachu, ale zawsze staramy się aby nasze projekty były praktyczne i estetyczne. Gdyby okazało się, że trzeba dostosować projekt do Waszych wymagań, służymy fachową pomocą naszych projektantów oraz oferujemy bezpłatną wycenę wprowadzenia zmian w naszym biurze. Nasza oferta projektowa dotyczy również stworzenia indywidualnego projektu, według Waszych wytycznych połączonych z naszą wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Ludwika Juchniewicz-Lipińska z Zespołem Biura.


Dear Investors!
In our latest catalogue we offer you the most interesting projects of houses not exceeding 150 m2 of usable area. This choice is somewhat the choice of our investors who most often focus on projects precisely in the range of 50-140 m2. It is a matter of convenience, economy and the changing definition of what necessary living space is.
The trend towards a very practical approach to building a house is clearly noticeable. What’s behind it - modern investors plan houses according to their modern needs. Homes for new families no longer need to house three generations. People are more mobile, and more positively view the prospect of changing residence. Meanwhile, houses built for seniors also follow the trend of limiting their size and are planned taking into account the needs of the target inhabitants, and not the whole family.

Small houses, despite the limited space, can meet modern expectations of comfort and functionality. Well-thought-out interiors supplemented with auxiliary rooms do not have to be exceedingly large in order to meet the needs of the inhabitants. Appropriate proportions of common and private spaces, where large glazing is used to give the effect of spaciousness, allow for designing comfortable yet compact houses.

Our office pays special attention to energy-consumption issues and the model of an energy-efficient house that we have been developing over many years is a solution that provides the best energy parameters with optimal investment expenditure.

In our offer you will find a variety of designs, in terms of style, height, type of roof, and we always try to make our projects practical and aesthetic. If it turns out that you need to adapt the project to your requirements, we offer professional help from our designers and offer a free valuation of the changes, which we can introduce in our office. Our offer also includes the design of an individual project, according to your guidelines, in combination with our knowledge and experience.

We warmly invite you to browse and make use of our offer.
Ludwika Juchniewicz-Lipińska with the Team.