PROMOCJA
ULUBIONE
CIEPŁE DOMY

Katalog archiwalny

CIEPŁE DOMY

1(39)2021

SPIS TREŚCI

Propozycje materiałów budowlanych i rozwiązań
Jak wybudować dom w 90 dni
O projektach
Dlaczego projekt od Lipińskich
Jak zamówić projekt
Nasi przedstawiciele na terenie kraju
Projekt dopasowny do potrzeb
DOMY JEDNORODZINNE i BLIŹNIAKI
DOMY SZEREGOWE
Oferta dla deweloperów
BUDYNKI USŁUGOWE
Grupy projektów na profilu FB


Drodzy Inwestorzy!

Wiosna sprzyja planowaniu nowych inwestycji, ale każda pora roku jest dobra na wybór projektu domu. Nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania i zweryfikują projekt pod kątem zapisów w warunkach zabudowy. Przeanalizują potrzeby i oczekiwania, by dom był jak najbardziej dostosowany do nich funkcjonalnie. Wsparcie autora projektu to najlepsza gwarancja rzetelnej i profesjonalnej obsługi, a czytelność naszych dokumentacji projektowych ułatwi zadanie nie tylko architektowi adaptującemu projekt do działki, ale też ekipie wykonawczej.
Nasze Biuro Projektowe od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań  energooszczędnych i wiemy w jaki sposób osiągnąć najbardziej korzystny efekt tak, aby dom był ekonomiczny w budowie i użytkowaniu. Nasze plany domów charakteryzuje szczegółowa dokumentacja projektowa, przemyślane rozwiązania funkcjonalne i harmonijna architektura. Te wszystkie elementy składają się na projekt wygodnego, ciepłego i bezpiecznego domu, przyjaznego mieszkańcom i środowisku.
Oprócz gotowych projektów, z których spora część najbardziej popularnych znalazła się w niniejszym katalogu, oferujemy naszym Inwestorom możliwość przygotowania projektu według indywidualnej koncepcji tak, aby dom mógł sprostać wszystkim oczekiwaniom, czy też nietypowym uwarunkowaniom działki i aby spełnił marzenia o komfortowym i przytulnym miejscu do życia. A jeśli któryś z naszych projektów katalogowych wymaga tylko nieznacznej korekty, możemy również dostosować go do konkretnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym Biurem Projektowym.
dr inż. architekt Ludwika Juchniewicz-Lipińska z Zespołem Biura


Dear Investors!

Spring is a good season for planning new investments, but every season is good for choosing a house design. Our specialists will be happy to help you choose the most optimal solution and verify the project in terms of its compatibility with the development conditions. They will analyze the needs and expectations for the house to be functionally adapted to them as much as possible. The support of the author of the project is the best guarantee of reliable and professional service, and the legibility of our project documentation will facilitate the task not only for the architect adapting the project to the plot, but also for the executive team.
Our Design Office has been specializing in designing energy-saving solutions for many years and we know how to achieve the most beneficial effect so that the house is economical to build and use. Our house plans are characterized by detailed design documentation, thoughtful functional solutions and harmonious architecture. All these elements contribute to the design of a comfortable, warm and safe house, friendly to its inhabitants and the environment.
In addition to ready-made projects, many of which are the most popular in this catalog, we offer our Investors the opportunity to prepare a project according to an individual concept, so that the house can meet all expectations or unusual conditions of the plot and fulfill the dreams of a comfortable and cozy place to live. And if any of our catalog designs need only a slight adjustment, we can also customize them to your specific needs.

We’re looking forward to working with you, and feel invited to contact our Design Office.
dr inż. architect Ludwika Juchniewicz-Lipińska with the Office Team