PROMOCJA
ULUBIONE
CIEPŁE DOMY

Katalog archiwalny - niedostępny

CIEPŁE DOMY

1(38)2020

SPIS TREŚCI

Propozycje materiałów budowlanych i rozwiązań

Jak wybudować dom w 90 dni

O projektach

Dlaczego projekt katalogowy od Lipińskich?

Jak zamówić projekt

Nasi przedstawiciele na terenie kraju

Projekt dopasowany do potrzeb

DOMY JEDNORODZINNE i BLIŹNIAKI

DOMY SZEREGOWE

Oferta dla deweloperów

BUDYNKI USŁUGOWE

Grupy projektów na profilu FB


SŁOWO WSTĘPNE:

Drodzy Inwestorzy!

Jak nigdy dotąd zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że ogromną rolę pełni w naszym życiu miejsce, w którym mieszkamy. Dom zawsze powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem, wytchnieniem i ciepłem. Nie mogąc wyjść z domu przez dłuższy czas zaczynamy zwracać uwagę na różne szczegóły, których często nie docenialiśmy lub które nagle zaczęły nam przeszkadzać. Rolą projektanta jest sprostać wyzwaniu jakim jest wygodna, dostosowana do różnych potrzeb przestrzeń, która nie tylko będzie funkcjonalna, ale też pozwoli każdemu na stworzenie dla siebie pięknego miejsca do mieszkania, gdzie będzie czuć się po prostu dobrze.

W niniejszym katalogu prezentujemy szereg nowości, które - mamy nadzieję - pozwolą Państwu na realizowanie marzeń o własnym wygodnym i przytulnym domu. Postawiliśmy na różnorodne rozwiązania przeznaczone zarówno dla małych jak i większych rodzin. Nasze najnowsze projekty to domy w stylu nowoczesnej stodoły; o prostej bryle, dwuspadowym bezokapowym dachu, z dużymi przeszkleniami i otwartymi strefami dziennymi, oraz nowe propozycje małych i tanich w budowie domów. Najmniejsze z nich spokojnie zrealizujecie w cenie mieszkania. Znajdziecie tu również projekty z nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i architektonicznymi - wysokie i przestrzenne wnętrza, duże przeszklenia, antresole. Publikujemy również ofertę projektów skierowaną dla deweloperów i przygotowaną pod zabudowę osiedli mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorców w postaci budynków usługowych. Wszystkie prezentowane projekty są zgodne z przepisami dotyczącymi zagadnień cieplnych, które zaczną obowiązywać w 2021 roku.

Gwarantujemy Wam, Drodzy Inwestorzy, pomoc w wyborze projektu spełniającego Wasze oczekiwania. Dodatkowo oferujemy możliwość dostosowania przez nas wybranych projektów z naszej kolekcji do Waszych indywidualnych potrzeb. Zachęcamy również do współpracy nad opracowaniem niepowtarzalnego projektu od podstaw, według własnej koncepcji odpowiadającej na Wasze marzenia.

Zapraszamy do kontaktu!
dr inż. architekt Ludwika Juchniewicz-Lipińska z Zespołem Biura

Dear Investors!
 
Like never before, we began to realize that the place we live in plays an enormous role in our lives. A home should always be associated with security, relaxation and warmth. Unable to leave the house for a long time, we started to notice various details that we often underestimated or which suddenly started to bother us. The role of a designer is to meet the challenge of comfortable space, adapted to various needs, which will not only be functional but also allow everyone to create a beautiful place to live for themselves, where they will simply feel great.
 
In this catalogue, we present a number of new projects, which - we hope - will allow you to make the dream of your own comfortable and cosy home come true. We focused on various solutions intended for both small and larger families. Our latest designs are houses in a modern barn-style; with a simple shape, a gable roof with no eaves, with large glazing and open day zones, and new project proposals of small and cheap-in-construction houses. The smallest of them can be easily realized at the price of an apartment. You will also find here projects with contemporary, functional and architectural solutions - high and spacious interiors, large glazings, and entresols. We are also publishing an offer of projects addressed to developers, prepared for the development of housing estates, and for entrepreneurs, in the form of service buildings. All the presented projects comply with the regulations on thermal issues that will come into force in 2021.
 
We guarantee you, dear investors, assistance in choosing a project that meets your expectations. Additionally, we offer the possibility of adapting selected projects from our collection to your needs.
If you want to develop a unique project, according to your own concept, we are here for you as well!
 
We invite you to contact us directly and use our services!
dr inż. architect Ludwika Juchniewicz-Lipińska with the Office Team