PROMOCJA
ULUBIONE

Dom dla młodych

Projekt konkursowy

Powierzchnia: 80m2, 80m2, 70m2, 70m2

Rodzaj: 2019

Główną myślą wiodącą i towarzyszącą nam podczas prac nad projektem, było stworzenie modelu domu na tyle funkcjonalnego, oszczędnego kosztowo, prostego w budowie, a jednocześnie uniwersalnego i atrakcyjnego, aby możliwie szeroka gama inwestorów mogła sobie na to rozwiązanie pozwolić. Jednocześnie zależało nam, żeby był on interesującym rozwiązaniem dla większych podmiotów, chcących na przykład szybko, sprawnie i bezproblemowo wybudować większą ilość komórek mieszkaniowych, a przy tym móc żonglować różnymi wersjami projektu – domami szeregowymi, bliźniaczymi, czy wolnostojącymi. W takich wypadkach sprawność procesu warunkuje dostępność materiałów, kosztów robocizny i transportu. Dlatego właśnie dążyliśmy do zastosowania technologii łatwych w wykonawstwie, prostych w budowie i dostępnych dla każdego.

Funkcja

Cel mieszkaniowy to przede wszystkim funkcjonalność i użyteczność. Budynki zaprojektowaliśmy tak, aby uzyskać jak najbardziej optymalne wykorzystanie powierzchni i zminimalizowanie obszarów komunikacyjnych. W programie wszystkich wariantów przewidzieliśmy przestrzeń wspólną, umieszczoną w centrum domu, mającą integrować i spajać życie rodzinne, oraz braku wydzielania komunikacji pomiędzy strefą wspólną i prywatną. Daje to możliwość zachowania podstawowej prywatności w wydzielonych pokojach, a jednocześnie ułatwia kontakt między domownikami. Celem nadrzędnym przy projektowaniu była łatwość funkcjonowania rodziny w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli jako najmniejszej wspólnoty, na bardzo niewielkiej powierzchni.

Modułowość

W poszczególnych wariantach można zauważyć powtarzającą się modułowość. Koncepcje mogą być komponowane na różne sposoby tworząc większe osiedla o przemyślanym układzie urbanistycznym, a także funkcjonować jako pojedyncze budynki w dowolnej lokalizacji. Pozwala to również dowolnie kształtować bryły poszczególnych budynków, dostosowując je do wymogów terenowych oraz dając możliwość rozbudowy w zależności od zmieniających się potrzeb rodzinnych.

Poszczególne moduły można względem siebie przesuwać i zestawiać w różnych konfiguracjach. Umożliwiono też zestawianie ze sobą budynków w zależności od potrzeb – w zespoły bliźniacze lub szeregowe. W niektórych wariantach będą też użyteczne na wąskie działki, których w wyniku nieprzemyślanych podziałów geodezyjnych powstaje w kraju bardzo wiele.

Dom Wolnostojący - Wiejski (80m2)

Dom Wolnostojący - Miejski (80m2)

Dom w zabudowie bliźniaczej (70m2)

Dom w zabudowie szeregowej (70m2)