PROMOCJA
ULUBIONE

Zbuduj swój pierwszy dom i otrzymaj dopłatę z programu Pierwsze Mieszkanie

11 kwietnia 2023

Przepisy, które umożliwiają ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i otworzenie Konta Mieszkaniowego, wejdą w życie w III kwartale 2023 roku.

Zbuduj swój pierwszy dom i otrzymaj dopłatę z programu Pierwsze Mieszkanie

Jak skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie

Pierwszym krokiem, który należy wykonać po uruchomieniu przez rząd programu jest udanie się do banku, który przystąpił do niego, zawarł odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadził instrumenty do swojej oferty produktowej. Rząd przewiduje, że większość komercyjnych banków przystąpi do programu. 

Jak będzie wyglądał bezpieczny kredyt

Pierwsze 10 lat spłaty kredytu będzie okresem stosowania dopłat, dlatego też w tym czasie oprocentowanie kredytu będzie stałe i wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję banku, jeśli takowa będzie pobierana.

Poza oprocentowaniem kredyt będzie takim samym instrumentem finansowym jak inne kredyty mieszkaniowe, dlatego oferta między bankami może się różnić, jeśli chodzi o marżę i może być uzupełniona o dodatkowe oferowane przez dany bank produkty.

Na wysokość raty, po okresie wsparcia, wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak: pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę) czy aktualny poziom stóp procentowych. 

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, na przykład kredytobiorca będzie uprawniony do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy. 

Limity kwot kredytu

Określone zostały jedynie maksymalne kwoty kredytu, jaki może zostać udzielony w ramach programu:

  • 500 tys. zł dla singla, 
  • 600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej 1 wspólne dziecko.

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego.

Limit środków budżetu państwa jakie mogą zostać przeznaczone na program zostanie określony w ustawie. Szacuje się, że środki zabezpieczą potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria programu i posiadających zdolność kredytową.

Dobra wiadomość dla planujących budowę domu jest taka, że możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, jego wykończenia, ale także zakupu działki budowlanej.

A jakie będą zasady oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym?

Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe.
Przyznawana premia mieszkaniowa będzie tym korzystniejsza, im wyższe będą środki zgromadzone na koncie.
Jednocześnie, przez cały okres oszczędzania środki te będą podlegać oprocentowaniu na zasadach oferowanych przez bank jak przy zwykłym koncie oszczędnościowym. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki. Oznacza to, że oszczędzający na Koncie Mieszkaniowym nie zapłacą 19 procentowego podatku od dochodów kapitałowych.

Okres oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym

Założenie programu jest takie, że okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Wypłata środków przez oszczędzającego przed upływem minimalnego okresu oszczędzania może spowodować cofnięcie  wsparcia w ramach programu, czyli nie wypłacenie premii i konieczność zapłaty podatku.

Dodatkowe zasady programu Pierwsze Mieszkanie

Jeśli uczestnik programu sprzeda mieszkanie lub dom w czasie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu, to zwrotowi będą podlegać tylko kwoty dopłat od kolejnego miesiąca.

Zakłada się, że bezpieczny kredyt może zostać udzielony, jeśli uczestnik programu w dniu złożenia wniosku nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, nawet jeśli nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności. Możliwe jednak będzie prawdopodobnie posiadanie nieznacznego udziału we współwłasności mieszkania (np. nabytego w drodze spadku), nie większe jednak niż 50% i pod warunkiem nie zamieszkiwania w tymże lokalu.

Dodatkowe zasady programu są nadal ustalane i mogą ulec zmianie w trakcie prowadzonych uzgodnień i konsultacji.