PROMOCJA
ULUBIONE

Ściany w domu energooszczędnym

2 września 2015

Najkorzystniejszy, a więc najniższy współczynnik przenikania ciepła U ściany, który najprościej mówiąc mówi o tym, ile ciepła ucieka przez przegrodę, najłatwiej jest uzyskać w przypadku budowy ścian warstwowych. Z punktu widzenia budownictwa energooszczędnego, zaletą ścian warstwowych jest właśnie możliwość osiągnięcia wysokich parametrów termoizolacyjnych. Aby poprawić współczynnik przenikania ciepła U przez ścianę warstwową, wystarczy zwiększyć grubość izolacji. Sam materiał murowy wykorzystany do budowy ściany warstwowej nie odgrywa aż tak istotnej roli w izolacyjności termicznej całej przegrody, jak ma to miejsce w przypadku ściany jednowarstwowej, nie jest jednak bez znaczenia. 

Ściany w domu energooszczędnym

Bloczki Solbet z betonu komórkowego pozwalają osiągnąć wymagany aktualnymi przepisami współczynnik U ściany na poziomie 0,25 W/(m²•K), a nawet są w stanie sprostać wymogom obowiązującym od roku 2021, kiedy dla ścian zewnętrznych wszystkich nowo budowanych domów będzie obowiązywał współczynnik U = 0,20 W/(m²•K).

Bloczki na ściany warstwowe

Do budowy ścian warstwowych przeznaczone są bloczki Solbet Optimal. Dostępne są one w różnych szerokościach oraz klasach gęstości. Wzniesiony z nich mur pełni jedynie funkcję nośną, a więc nie odpowiada w głównej mierze za izolacyjność termiczną ściany, dlatego bloczki mogą charakteryzować się mniejszą szerokością oraz wyższą klasą gęstości. W zależności od potrzeb i oczekiwanych parametrów ściany do wyboru mamy bloczki klasy gęstości od 400 do 700 – im wyższa klasa gęstości, tym mur charakteryzuje się większą wytrzymałością na ściskanie, ale i mniejszą izolacyjnością termiczną. Ta ostatnia cecha w przypadku ścian warstwowych nie ma tak dużego znaczenia, gdyż mur przykrywa warstwa izolacji termicznej. Na ściany warstwowe, które wymagają ocieplenia zazwyczaj wybiera się bloczki Optimal o szerokości 24 cm. Za izolacyjność termiczną odpowiada w ich przypadku warstwa ocieplenia, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa nośność, można zdecydować się na bloczki o wyższej klasie gęstości, np. 600. Jeśli jednak duże znaczenie ma zachowanie najlepszych parametrów cieplnych ściany zewnętrznej przy jej niewielkiej grubości, dobrze sprawdzi się m.in. beton komórkowy o klasie gęstości 500.