PROMOCJA
ULUBIONE

Rola i obowiązki Kierownika Budowy

17 czerwca 2011

Budowa własnego domu to niełatwe przedsięwzięcie, z którym wiąże się wiele formalności i obowiązków. Jednym z obowiązków, który Inwestor musi dopełnić jest wyznaczenie osoby na stanowisko kierownika budowy. Osoba taka musi posiadać odpowiednie kompetencje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, przynależeć do Izby Samorządu Zawodowego i posiadać decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

W zakresie obowiązków kierownika budowy należy zorganizowanie budowy i kierowanie nią zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieną pracy. Powinien on także prowadzić dziennik budowy, wypełnić i umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną i odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. W przypadku katastrofy budowlanej to właśnie kierownik budowy ponosi odpowiedzialność. Za niedopełnienie swoich obowiązków może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, począwszy od nałożenia grzywny poprzez karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Osoba, podejmująca się roli kierownika budowy powinna wpisać ten fakt w dzienniku budowy, przejąć i odpowiednie zabezpieczyć teren budowy i złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. W oświadczeniu powinny znaleźć się takie informacje jak: potwierdzenie znajomości przepisów prawa budowlanego, poświadczenie odpowiedzialności karnej i zawodowej, przewidywany czas budowy, liczba osób pracujących przy inwestycji, a także dane odnoszące się do danej budowy: typ budowy, jej adres i numer działki. Takie oświadczenie Inwestor musi wysłać w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem prac do Inspektoratu Robót Budowlanych, jako załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych.

Każda zmiana personalna na stanowisku kierownika budowy niesie za sobą obowiązek odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Taki wpis powinien precyzować, jak daleko zaawansowana jest budowa i jaki jest stopień jej zabezpieczenia.