PROMOCJA
ULUBIONE

Nadproże w kształcie łuku i otwór do okrągłego okna

2 września 2015

Nadproże w kształcie łuku i otwór do okrągłego okna

Nadproże w kształcie łuku w ścianie z betonu komórkowego można wykonać, stosując proste belki nadprożowe Solbet. Gotowa zbrojona belka pełni wówczas funkcję nośną, a łukowy kształt uzyskuje się doklejając do niej odpowiednio docięte bloczki Solbet z betonu komórkowego. Inny sposób na uzyskanie łukowego nadproża polega na tym, że odpowiednio docięte bloczki, które będą stanowiły konstrukcję łuku, przemurowuje się z bloczkami, z których wznosi się ściany. Ścianę, w której ma się znaleźć łukowe nadproże, muruje się do wysokości, od której zaczyna się łuk nadproża, a następnie nad otworem wykonuje się deskowanie. Bloczki, które będą stanowiły konstrukcję łuku przycina się do odpowiedniego kształtu, zaś pozostałe po docięciu elementy wykorzystuje jako podpory montażowe. W ten sposób wznosi się kolejne warstwy bloczków składających się na łuk oraz układa ich podpory. Po wymurowaniu wszystkich warstw łuku w pierwszej warstwie nad nim układa się zwykłe nadproże żelbetowe z kształtek U Solbet, które sprawi, że siły oddziałujące na konstrukcję budynku będą odpowiednio rozłożone.

Otwór do okrągłego okna

Okrągłe okna, tzw. bulaje, to jeden z typowych detali charakterystycznych również dla współczesnej architektury wywodzącej się z modernizmu. Okrągły otwór w ścianie można zrobić, wycinając go w gotowym murze według projektu i wcześniej przygotowanego szablonu. Jednorodna struktura betonu komórkowego Solbet, gwarantująca pełną nośność nawet po przycięciu elementów, pozwala wykonać taki otwór bez obaw o naruszenie takich cech jak nośność czy jednorodność ściany. Inny sposób to wcześniejsze przycięcie bloczków według przygotowanego schematu i murowanie ściany zgodnie ze schematem.