PROMOCJA
ULUBIONE

Murowanie ścian na cienką spoinę

2 września 2015

Murowanie ścian na cienką spoinę

Bloczki z betonu komórkowego Solbet są precyzyjnie docinane - z dokładnością 1 mm na wysokości i 1,5 mm na długości i szerokości. Dzięki temu można je murować na cienkie, 1-3-milimetrowe spoiny. Takie rozwiązanie sprawia, że ściana jest jednorodna pod względem termoizolacyjnym. Wykonanie cienkich spoin nie wpływa na pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej i nie powoduje powstawania mostków termicznych w warstwie zaprawy, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie strat ciepła z budynku. Cienkie spoiny sprawdzają się więc bardzo dobrze w przypadku murowania ścian jednowarstwowych.
Do murowania bloczków z betonu komórkowego stosuje się zaprawę murarską do cienkich spoin Solbet. Przed położeniem pierwszej warstwy bloczków należy pamiętać o ułożeniu hydroizolacji poziomej i wyrównaniu nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W tym celu wykonuje się warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po osadzeniu bloczków pierwszej warstwy ich górną powierzchnię należy wyrównać, szlifując drobne nierówności pacą z papierem ściernym. Powstały na skutek szlifowania pył należy usunąć przy pomocy zwykłej zmiotki. Zaprawę klejową nanosi się na dokładnie oczyszczoną powierzchnię specjalnie dobraną kielnią Solbet do cienkich spoin. Warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 3 mm. W pierwszej kolejności muruje się bloczki w narożach ściany. Po ich dokładnym wypoziomowaniu rozciąga się między nimi sznurek, wzdłuż którego muruje się kolejne bloczki.

Na co zwrócić uwagę podczas wznoszenia ścian jednowarstwowych?

» Należy przestrzegać prawidłowego przewiązania elementów murowych.
» Zachować jednakową grubość spoin, a więc 1-3-milimetrową.
» Kontrolować poziom murowanych elementów i ewentualnie doszlifowywać nierówności.
» Unikać niwelowania nierówności przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.
» Murując w temperaturze ponad +25°C dopilnować zwilżenia powierzchni bloczków wodą, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci z zaprawy.
» Pilnować, aby bloczki z betonu komórkowego łączone na piór i wpust dobrze do siebie przylegały.
» W miejscach, gdzie łączy się ucięte powierzchnie bloczków z betonu komórkowego i w narożach, gdzie nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty (spoinach pionowych) należy nałożyć zaprawę do cienkich spoin.
» Otworów w miejscach występowania uchwytów montażowych w bloczkach z betonu komórkowego nie wypełnia się zaprawą.