PROMOCJA
ULUBIONE

Kierownik budowy – wybór czy konieczność?

3 września 2014

Zatrudnienie kierownika budowy to wymóg konieczny, stawiany Inwestorom przez Prawo Budowlane (artykuł 42 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r, Dziennik Ustaw  z 2000r, nr 106, poz.1126).  Skoro mamy taki obowiązek, warto dokładniej przyjrzeć się zadaniom takiej osoby i sprawdzić, jakie powinien posiadać uprawnienia i jakie to dla nas rodzi konsekwencje.

Kierownik budowy jest osobą, która reprezentuje Inwestora. Może on zostać wynajęty na całość robót, ale możemy również zatrudnić kilku kierowników na kilka różnych etapów inwestycji. W wielkim skrócie można określić, że rolą kierownika budowy jest dopilnowanie, żeby dom został wykonany bez błędów.  Aby mieć pewność, że kierownik budowy będzie dbał o nasz interes, warto spisać z nim dokładną umowę, w której znajdzie się szczegółowy zakres jego obowiązków. Jest to o tyle ważne, że choć obowiązki kierownika budowy wynikają z przepisów Prawa Budowlanego, praktyka pokazuje, że często nie są one przestrzegane. Nagminnie niestety zdarza się, że kierownik budowy pojawia się na placu jedynie kilka razy, a powinien być obecny właściwie na każdym etapie inwestycji. W takiej sytuacji znacznie korzystniej jest zmienić taką osobę, niż ponosić koszty naprawy błędów, które poprzez jego niedopilnowanie zostały popełnione przez wykonawcę. Przed zatrudnieniem kierownika budowy dobrze jest sprawdzić jego dotychczasowe referencje, poprosić o opinie wcześniejszych inwestorów, popytać na forach internetowych i wśród znajomych. Z takiego wywiadu łatwo można się dowiedzieć, czy kierownik budowy rzeczywiście nadzorował pracę i regularnie uzupełniał dziennik budowy, czy był tylko gościem na budowie, a wpisy w dzienniku uzupełnił hurtem po zakończeniu budowy.  Dobry kierownik to taki, który ma zarówno wiedzę, jak i bogate doświadczenie. Dla osób, które mają wątpliwości, dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie inspektora nadzoru, który może nadzorować kierownika budowy.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy to:

- nadzorować geodezyjne wytyczenie obrysu budynku,

- prowadzenie dziennika budowy,

- umieszczenie tablicy informacyjnej z nazwą inwestycji, numerem pozwolenia, danymi adresowymi miejscowego inspektora nadzoru, danymi inwestora,

- zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenie powinno mieć wysokość co najmniej 1,5m),

- prowadzić dokumentację z inwestycji (dokonywać pisemnego odbioru poszczególnych etapów prac oraz zrobić protokół końcowy,

- na czas prowadzenia prac przechowywać dokumentację z budowy,

- przejąć od inwestora plac budowy (przejęcie musi być zrobione pisemnie),

- realizować zalecenie, które inspektor lub nadzór budowlany zamieści w dzienniku budowy,

- przed zgłoszeniem budynku do odbioru sprawdzenie instalacji, kominów, urządzeń itp.

- zaznaczyć w dzienniku budowy gotowość domu do odbioru,

- wraz z inwestorem uczestniczyć w odbiorze domu,

- dopilnować usunięcia ewentualnych wad,

Warto również pamiętać, żeby zobligować kierownika budowy do pokazania inwestorowi tych prac, które nie SA widoczne po wykonaniu budynku, a których niezgodne z projektem wykonanie może skutkować dużymi kosztami czasowymi i finansowymi. Do takich prac należy np. ocieplenie dachu).  Ważnym elementem pracy kierownika budowy jest również pisemnie złożone oświadczenie, że zrealizowany budynek został wykonany zgodnie z projektem, wydanymi pozwoleniami, obowiązującymi przepisami, warunkami zabudowy itp.).

Ceny za usługi kierownika budowy są bardzo różne, w dużej mierze zależą od regionu i od zakresu obowiązków, zawartych w umowie. Niektórzy inwestorzy umawiają się z kierownikiem budowy na konkretną stawkę za całość prac, inni rozliczają się za każdy miesiąc. Kwoty, jakie padają na forach budowlanych to przeważnie 2-3 tys. netto za każdy miesiąc budowy (z wyłączeniem czasu przestojów na budowie), ale można również natrafić na ceny rzędu od 1500 zł do 4000 zł netto.