PROMOCJA
ULUBIONE

Czy istnieje optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych

1 czerwca 2023

Decydując się na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej zakładamy, że przyniesie ona zyski energetyczne. Jednak efektywność produkcji energii przez przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną zależy od bardzo wielu czynników, jak np. lokalizacja geograficzna, czy usytuowanie domu wobec stron świata. Bardzo istotnym elementem jest również kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych.

Czy istnieje optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych

Tak, istnieje optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych, który ma bezpośredni wpływ na wydajność systemu fotowoltaicznego. W Polsce najczęściej przyjmuje się optymalny kąt nachylenia wynoszący 35 stopni względem poziomu przy ustawieniu paneli w kierunku południowym. Jest to idealny warunek, który umożliwia najwyższą efektywność generowania energii zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.

Odpowiadając jednoznacznie na to pytanie, nie bylibyśmy jednak w 100% zgodni z prawdą.

Wydajność a kąt ustawienia paneli

Po pierwsze należy pamiętać, że osiągnięcie dokładnie idealnego kąta nachylenia jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Najłatwiej jest to osiągnąć na płaskich dachach lub instalacjach gruntowych, gdzie można odpowiednio zaprojektować konstrukcję wsporczą.

Zobacz nasze projekty z płaskimi dachami>>>

W przypadku dachów spadzistych można na etapie projektowym zadbać o właściwe nachylenie kąta dachu albo też wybrać gotowe rozwiązanie z kątem nachylenia 35 stopni (zobacz Tutaj). Jest też możliwość dostosowania kąta nachylenia dachu  do optymalnego w danej lokalizacji nachylenia na etapie adaptacji projektu do działki.

W przypadku już istniejących budynków, większość z nich nie spełnia warunków umożliwiających idealne ustawienie paneli fotowoltaicznych. Czy jest to duża przeszkoda? Niekoniecznie, ponieważ dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny będzie działać efektywnie, nawet jeśli kąt nachylenia różni się o kilka stopni od optymalnego.

Warto również zauważyć, że geograficzna szerokość miejsca montażu ma wpływ na optymalny kąt nachylenia. Na obszarach południowych Polski kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych wynosić powinien około 25-40 stopni, podczas gdy na obszarach północnych wartość ta mieści się w zakresie 30-50 stopni.
W przypadku instalacji ustawianych na kierunku wschód-zachód, optymalny kąt nachylenia może być niższy niż 30 stopni, ze względu na dłuższe wystawienie paneli na promienie słoneczne.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda instalacja fotowoltaiczna jest dostosowana do konkretnej lokalizacji i określonego zapotrzebowania energetycznego. Dlatego najlepiej skonsultować się z profesjonalistami, którzy dokładnie ocenią warunki i zaproponują optymalne ustawienie paneli fotowoltaicznych w danym przypadku.

Czy można wpłynąć na efektywność instalacji zmieniając kąt nachylenia paneli w zależności od pory dnia i roku?

Jeśli chodzi o zmianę kąta nachylenia paneli w zależności od usytuowania słońca, większość instalacji fotowoltaicznych jest montowana na nieruchomych konstrukcjach, co oznacza, że zmiana kąta jest niemożliwa. Jednak podczas projektowania takiego systemu fotowoltaicznego uwzględnia się optymalne warunki zarówno latem, jak i zimą, aby zapewnić wystarczającą produkcję na przestrzeni roku.

Oczywiście są rozwiązania bardziej zaawansowane technologicznie, które pozwalają na wędrówkę za słońcem, ale ich stopień skomplikowania nie jest współmierny do możliwych korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje dla indywidualnych inwestorów.

Fotowoltaika w najbliższej przyszłości

Warto zauważyć, że technologie fotowoltaiczne stale ewoluują, a nowe innowacje i badania mogą przynieść sporo zaawansowanych rozwiązań w przyszłości.

fotowoltaiczne auto Denis Doukhan Pixabay
fotowoltaiczne auto Denis Doukhan Pixabay

Powstaje wiele koncepcji integracji fotowoltaiki z budynkiem, które zakładają, że panele fotowoltaiczne będą jednocześnie elementami architektonicznymi jak: zadaszenia, dachy, powłoki okienne, żaluzje okienne czy elewacje.

Również postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji i analizy danych umożliwiają rozwinięcie bardziej zaawansowanych systemów optymalizacji paneli fotowoltaicznych. Te systemy monitorują, kontrolują i optymalizują działanie paneli w czasie rzeczywistym, aby uzyskać jak najwyższą wydajność i produktywność.

Tempo rozwoju fotowoltaiki jest tak intensywne, że trudno przewidzieć, w którym kierunku ostatecznie rozwinie się ta dziedzina, zwłaszcza że ze względu na kwestie globalnego ocieplenia, nacisk na inwestycje związane z OZE jest coraz większy. Wkrótce należy się więc spodziewać rozwiązań bardziej dostępnych, bardziej wydajnych i bardziej elastycznych w zastosowaniu.