PROMOCJA
ULUBIONE

Bramy garażowe i drzwi wejściowe Hörmann z dotacją w programie Czyste Powietrze

14 czerwca 2019

Jak podnieść standard energetyczny oddanego już do użytku domu, skutecznie obniżyć koszty jego ogrzewania, a jednocześnie uniknąć przy tym dużych wydatków? Wziąć udział w programie Czyste Powietrze. Parametry techniczne energooszczędnych drzwi wejściowych i bram garażowych marki Hörmann umożliwiają dofinansowanie ich zakupu w ramach tego rządowego programu, a także wykorzystanie nowej ulgi podatkowej na termomodernizację.

Bramy garażowe i drzwi wejściowe Hörmann z dotacją w programie Czyste Powietrze

Nie więcej niż 1,3 W/(m2K)

W sumie odzyskać można nawet do 90% kosztów poniesionych na zakup wszystkich materiałów i usług związanych z termomodernizacją domu, w tym także stolarki otworowej. Wysokość dotacji zależy od dochodu przypadającego na członka rodziny, nie może być jednak wyższa niż 53 tysiące złotych. Dla każdej ze stref termomodernizacji określono inny górny pułap kosztów kwalifikowanych do dofinansowania. W przypadku drzwi zewnętrznych oraz drzwi i bram w garażach ogrzewanych maksymalnie odliczyć można do 2 tysięcy złotych za metr kwadratowy bram i drzwi w jednym budynku. Budynek musi jednak posiadać źródło ciepła spełniające wymogi określone w programie Czyste Powietrze. Takie dofinansowanie wymaga też kupna bram i drzwi o wystarczająco niskim współczynniku przenikania ciepła. Zgodnie z rozporządzeniem nie może on być wyższy niż U= 1,3 W/(m2K). Tyle też od 1 stycznia 2021 roku wynosił będzie maksymalnie dopuszczalny stopień przenikania ciepła dla drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych.

Energooszczędnie znaczy ekologicznie

Im niższy współczynnik przenikania ciepła - tym lepsza termoizolacyjność, tym mniej ciepła ucieka z domu i garażu, tym mniejsze płacimy rachunki za ogrzewanie, tym więcej pieniędzy zostaje w naszych portfelach. Energooszczędność wiąże się też z ekologicznym stylem życia. Dlatego firma Hörmann, znana ze swoich działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, od lat produkuje drzwi zewnętrzne i bramy garażowe do domów energooszczędnych, o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Oferuje nawet drzwi o współczynniku przenikania ciepła U= 0,47 W/(m2K) - prawie dwukrotnie przekraczającym poziom wymagań stawianych drzwiom w domach pasywnych. W ofercie tego producenta z łatwością znajdziemy więc duży wybór bram i drzwi o parametrach izolacyjności cieplnej pozwalających na uczestnictwo w programie Czyste Powietrze.

Bramy garażowe z ulgą

Firma Hörmann oferuje dwa typy segmentowych bram garażowych, których współczynnik przenikania ciepła pozwala na zastosowanie ich w trakcie termomodernizacji domu i uzyskanie dofinansowania ich zakupu. Wytycznym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doskonale odpowiadają zbudowane z ocieplanych segmentów o grubości 42 mm i zamontowane wraz z ościeżnicą ThermoFrame – bramy LPU 42. Te o wymiarach 5 x 2,25 m osiągają współczynnik przenikania ciepła U= 1,2 W/(m2K). Inwestorzy, którym zależy na jeszcze większej oszczędności energii i pieniędzy mogą zdecydować się na energooszczędne bramy LPU 67 Thermo zbudowane z izolowanych termicznie segmentów o grubości 67 mm. Ich współczynnik przenikania ciepła U może wynosić 1,0 W/(m2K), a z ościeżnicą ThermoFrame nawet 0,88 W/(m2K).

Drzwi wejściowe z ulgą

Jeszcze większe możliwości wyboru stolarki, na zakup której będziemy mogli otrzymać bezzwrotną dotację daje oferta drzwi zewnętrznych firmy Hörmann. Wszystkie modele energooszczędnych i bardzo bezpiecznych stalowych drzwi Thermo65 oraz aluminiowych drzwi ThermoSafe znacznie przewyższają stawiane przez ustawodawcę minimalne wymagania konieczne do uzyskania dofinansowania. Współczynnik przenikania ciepła tych drzwi bez przeszkleń może wynosić nawet U= 87 W/(m2K). W kilkudziesięciu modelach z atrakcyjnymi przeszkleniami nie przekracza natomiast U =1,1 W/(m2K).

Dodatkowo Hörmann oferuje też trzy wzory drzwi Thermo oraz dziesięć wzorów drzwi Thermo46, których izolacyjność cieplna określona przez współczynnik U wynosi 1 – 1,3 W/(m2K). Tak bogata oferta pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej domu i uzyskanie na ten cel dofinansowania z NFOŚiGW, a jednocześnie umożliwia wybór bram i drzwi zgodnie z indywidualnymi upodobaniami estetycznymi.

Ciepły montaż

Udział w programie Czyste Powietrze wymaga, aby bramy i drzwi zamontowane zostały zgodnie z zasadami ciepłego montażu. Firma Hörmann, jako uczestnik ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dobry Montaż, od lat szkoli w tym zakresie swoich monterów i przekonuje inwestorów, że profesjonalny montaż jest równie ważny jak dobry produkt stolarki otworowej, że najlepsze nawet parametry techniczne dotyczą jedynie bram i drzwi fachowo zamontowanych.

Wnioski o czyste powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze ubiegać się można o dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów oraz usług demontażu i montażu, jak i o nisko oprocentowaną pożyczkę czy ulgę podatkową. Szczegółowe zasady przyznawania tego wsparcia znaleźć można na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam też znajdują się wzory wniosków i wykaz potrzebnych dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie do termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze można składać do końca 2027 roku w WFOŚiGW właściwym dla lokalizacji danej inwestycji. Dopłaty będą wypłacane do 30 września 2029 roku.