PROMOCJA
ULUBIONE

Adaptacja projektu gotowego - co to jest i ile kosztuje?

2 czerwca 2011

Każdy, kto kupi gotowy projekt domu, musi poddać go adaptacji u architekta adaptującego, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor może oczywiście dowolnie wybrać architekta, któremu chce zlecić wykonanie adaptacji, natomiast ważne jest, by miał on odpowiednie uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Z chwilą adaptacji projektu bowiem, to na niego przenoszona jest pełna odpowiedzialność za projekt i odtąd uważany jest za projektanta danego obiektu.

Do podstawowych czynności architekta adaptującego należy dostosowanie projektu gotowego do obowiązującej na danym terenie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, lub, gdy jej nie ma – do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Musi on także wziąć pod uwagę lokalne warunki klimatyczne i gruntowe i dopasować do nich dokumentację. Architekt adaptujący zobowiązany jest także do wykonania projektu zagospodarowania działki wraz z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej. Częste jest, że lokalni architekci adaptujący załatwiają w imieniu Inwestora formalności urzędowe, a na pewno powinni służyć pomocą w tym zakresie.

Ceny wykonania obowiązkowego zakresu adaptacji mogą różnić się w zależności od rejonu Polski, ale przeważnie są to kosztu rzędu 1500-2000 zł.

Architekt adaptujący jest także osobą, która może dostosować projekt do wymagań Inwestora poprzez wprowadzenie w nim zmian. I jeśli chodzi o koszty związane ze zmianą w projekcie, nie są one ujednolicone. Ich wycena zależy między innymi od stopnia trudności, zakresu, liczby itp. Ogólnie można przyjąć bardzo umowny podział na zmiany proste i trudne do wprowadzenia. Do zmian łatwych należy zmiana kąta nachylenia dachu, zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia okien i drzwi, zmiana technologii, zmiana stropu, zmiany w funkcji pomieszczeń, zmiany w rozmieszczeniu ścianek działowych. Zmiany na pewno trudniejsze to te związane z konstrukcją budynku (np. zrobienie z domu parterowego domu z użytkowym poddaszem), zmiany w wymiarach zewnętrznych budynku, zmiana materiałów technologii budowy itp.  Koszt wprowadzenia więc powyższych zmian dobrze więc skonsultować u dwóch, trzech architektów, by wybrać najbardziej korzystną pod względem jakościowym jak i finansowym ofertę.

Aby architekt mógł podjąć się adaptacji projektu i wprowadzenia do niego zmian, należy dostarczyć takie dokumenty jak: dokumentację projektu gotowego w czterech egzemplarzach, mapę geodezyjną do celów projektowych, Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz warunki techniczne przyłącza elektrycznego, gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego.