PROMOCJA
ULUBIONE

mgr Katarzyna Kozina

Katarzyna Kozina

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

W biurze projektowym Lipińscy odpowiada za skład i wysyłkę projektów, płatności i rozliczenia biura oraz kolportaż katalogów.

Prywatnie miłośniczka Portugalii, zwierząt, podróży dalszych i bliższych oraz wędrówek po górach.