Nowy design gruntowych pomp ciepła Buderus

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Nowoczesna pompa ciepła Logatherm WSW196i

16 kwietnia 2018

Nowoczesna pompa ciepła Logatherm WSW196i

Nowoczesność - to słowo najlepiej opisujące pompę ciepła Logatherm WSW196i, która pojawiła się w ofercie marki Buderus. Unikalny wygląd, wpisujący się w najnowsze trendy projektowania wnętrz nadaje obudowa wykonana ze wzmocnionego szkła – Tytanium Glass. Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach: białym i czarnym. Logatherm WSW196i to gruntowa pompa ciepła, która czerpie darmowe ciepło z ziemi za pomocą kolektora gruntowego i przekazuje je do wody podgrzewającej centralne ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej.

Maksymalna temperatura jaką można uzyskać wynosi aż 63°C, ale trzeba pamiętać, że im niższa temperatura zasilania instalacji grzewczej, tym efektywność pompy ciepła rośnie. Według Duńskiego Królewskiego Instytutu Badawczego jest to najbardziej efektywna pompa ciepła na rynku o najwyższym współczynniku sezonowej efektywności grzewczej SCOP. Skąd się to bierze? Pompa ciepła to przede wszystkim nowoczesny obieg chłodniczy składający się ze sprężarki Mitsubishi sterowanej inwerterowo, dwóch elektronicznych zaworów rozprężanych, wymiennika ciepła o asymetrycznej konstrukcji oraz czujników ciśnienia i temperatur, które pozwalają na precyzyjną kontrolę obiegu. Cały obieg umieszczony jest w kasecie dźwiękochłonnej, która odpowiednio wytłumia pracę urządzenia. Dodatkowo jeśli pojawia się konieczność konserwacji, można całką kasetę wyciągnąć z urządzenia.

Pompa ciepła Logatherm WSW196i dostosowuje moc grzewczą do zapotrzebowania cieplnego budynku i moduluje ją w zakresie od 3 do 12 kW. Urządzenie oferowane jest w wersji tzn. kompaktowej, co oznacza, że w obudowie oprócz pompy ciepła, znajduje się również zasobnik ciepłej wody użytkowej wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co eliminuje konieczność stosowania anody ochronnej i okresowej konserwacji zasobnika. Pompa ciepła jest oferowana w wersji z zasobnikiem 190 litrowym lub w wersji 185 litrów z dodatkową wężownicą grzewczą, pozwalającą na podłączenie również innego źródła ciepła. Wymiary pompy ciepła to 60 cm (szerokość), 66 cm głębokość i 180 cm wysokość. Takie wymiary pozwalają w prosty sposób na znalezienie dogodnego miejsca na ustawienie urządzenia. Króćce podłączeniowe znajdują się u góry. Pozwala to na ustawienie tylnej ściany obudowy pompy bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia, co wpływa na oszczędność miejsca, w którym montowana jest pompa ciepła.

W standardowym wyposażeniu pompy ciepła znajdują się energooszczędne pompy obiegowe. Każda z nich jest sterowana indywidualnie, aby zapewnić optymalny przepływ oraz różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem wymienników ciepła, co wpływa również na podwyższenie efektywności pracy urządzenia. W Logatherm WSW196i wbudowany jest również dogrzewacz elektryczny o stopniowanej mocy, który można wykorzystać na przykład w przypadku dezynfekcji termicznej wody użytkowej. Oprócz tego na wyposażeniu są filtry. Jeden z nich montowany po stronie centralnego ogrzewania ma specjalny element magnetyczny, który wychwytuje drobiny rdzy w instalacji lub cząsteczek magnetycznych. Zabezpiecza to pompę obiegową, wymiennik ciepła oraz przewody hydrauliczne, ponieważ to w tych miejscach gromadzą się te zanieczyszczenia.

Pompę ciepła można zainstalować bez zasobnika buforowego, który jest często stosowany w pompach ciepła bez modulowanej mocy grzewczej, zachowując odpowiednie warunki montażowe. Brak bufora to oczywiście oszczędności finansowe, jak i oszczędność powierzchni w miejscu montażu urządzenia.

Wbudowany regulator HMC300 steruje pompą ciepła bazując na krzywej pogodowej, dzięki której pompa ciepła posiada dostosowuje temperaturę zasilania instalacji grzewczej do bieżącej temperatury zewnętrznej. Podstawowe funkcje to regulacja jednego obiegu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, ale przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można sterować, aż do 4 obiegów grzewczych, basenem lub instalacją solarną. Jedną z ciekawszych funkcji, jaka została zastosowana w pompie ciepła Logatherm WSW196i jest BMC (Brine Management Circuit) czyli system kontroli dolnego źródła. Dzięki temu, pompa kontroluje poziom temperatury „solanki”. Jeśli jej poziom jest zbyt niski, urządzenie obniża chwilowo moc grzewczą, aby dolne źródło mogło się „odbudować”. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, gdy dolne źródło jest nie jest odpowiednio zwymiarowane do zapotrzebowania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy mamy do czynienia z wymianą starszej pompy ciepła na nową.

Wychodząc naprzeciw coraz większej mobilności użytkowników i coraz większego znaczenia komunikacji przez internet, pompy ciepła Logatherm WLW196i AR zostały standardowo wyposażone w moduł komunikacyjny. Podłączając urządzenie do sieci internetowej można się komunikować z urządzeniem za pomocą aplikacji Buderus EasyControl, dostępnej na system Android lub iOS. Pozwala ona na kontrolowanie temperatur pracy pompy ciepła, regulację i programowanie temperatur na każdym obiegu grzewczym, regulację temperatury ciepłej wody oraz otrzymywanie informacji o wystąpieniu usterki. Wszystkie funkcje pozwalają zdalnie sterować pompą ciepła z domu bez podchodzenia do urządzenia lub będąc poza domem, zapewniając wygodę użytkownikowi. Oprócz nowoczesnego produktu marka Buderus oferuje swoim klientom możliwość rozszerzenia gwarancji do 5 lat oraz bezpłatne uruchomienie.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu