Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Zmiany w gotowych projektach domów. Jak polepszyć, by nie zepsuć.

15 października 2012

Wprowadzenie zmian w  gotowym projekcie domu to często kusząca alternatywa dla tych, którzy nie chcą ponosić dość dużych kosztów opracowania projektu indywidualnego. Oczywiście projekt zrobiony na zamówienie, wykonany zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta jest najbardziej optymalny choćby pod względem funkcji i wyglądu, ale cena opracowania jest niestety kilkakrotnie wyższa niż zakup projektu powtarzalnego. A ponieważ na rynku jest ponad 10 tys. znacznie tańszych projektów powtarzalnych – jest w czym wybierać. Obecnie właściwie wszystkie pracownie projektowe wydają do zakupionej dokumentacji bezpłatną zgodę na zmiany. Na jej podstawie Inwestor może zmodyfikować projekt według własnego uznania. Należy tylko pamiętać, by zmiany wprowadzać rozsądnie i pod okiem fachowca, którym jest najczęściej lokalny architekt adaptujący. Zbyt duża ingerencja w projekt może okazać się niekorzystna, a przecież już na etapie planowania domu przez architekta, bierze on pod uwagę  jego funkcjonalność, estetykę i proporcje.

Zmiany, które wprowadza się w projektach można podzielić na dwie grupy: nieistotne, czyli łatwe do wprowadzenia, a tym samym niedrogie oraz zmiany istotne, najczęściej konstrukcyjne, bardziej skomplikowane i droższe. Do tej pierwszej grupy należą wszelkie korekty w otworach okiennych i drzwiowych, zmiany w położeniu ścianek działowych, likwidacja takich ścianek, zamiana materiałów wykończeniowych i zastępowanie materiałów budowlanych innymi, ale pod warunkiem, że mają one takie same parametry techniczne i cieplne. W grupie zmian istotnych znajduje się doprojektowanie piwnicy, zmiana technologii stropu, zmiana wymiarów zewnętrznych budynku, zmiana technologii budowy, zmiana lokalizacji komina, zmiana konstrukcji dachu, a także zmiana kąta jego nachylenia. Także doprojektowanie lub zmiana wysokości ścianki kolankowej jest w tej grupie, ponieważ zbyt wysoka ścianka kolankowa może w bardzo istotny sposób zaburzyć bryłę budynku i stanie się on nieproporcjonalny.

Wracając do zmian łatwych, najczęściej zmienia się położenie okien i drzwi. Także zmiany w ściankach działowych są bardzo popularne, gdyż pozwalają dostosować wnętrze domu do potrzeb mieszkańców. Można więc swobodnie przesuwać takie ścianki, dostawiać nowe lub całkowicie usuwać istniejące. Najlepiej wprowadzać ją już na etapie budowy, gdyż nie wymaga ona nanoszenia korekt na etapie dokumentacji projektowej. Podobnie rzecz się ma ze zmianą funkcjonalności pomieszczeń, czyli w sytuacji, gdy chcemy np. przenieść kuchnię w inne miejsce, zamienić garaż na przestrzeń użytkową lub wydzielić dodatkową łazienkę. Ją także najkorzystniej wprowadzić w momencie budowy. Wymienione działania nie ingerują w wygląd projektu, a nieprzemyślane ich wprowadzenie może skutkować jedynie niedogodnościami w późniejszym użytkowaniu, bo jeśli np. ktoś zdecyduje się niewielką przestrzeń poszatkować ściankami i zrobi zbyt małe pokoje, będą one po prostu nieustawne i niewygodne. Inaczej rzecz ma się z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych, które w założeniu Inwestora oczywiście mają za zadanie jak najbardziej dostosować projekt do jego potrzeb,  ale ryzyko, że „zepsujemy” dom jest dużo większe. Najbardziej widoczne gołym okiem zmiany to wspomniane już podwyższenie ścianki kolankowej (co ma na celu zyskanie dodatkowej przestrzeni użytkowej), zmiana kąta nachylenia dachu (zwłaszcza, jeśli wynosi ona więcej niż 5 stopni) oraz zmiana wymiarów zewnętrznych budynku. Inwestor, który podniesie za wysoko ściankę kolankową lub dobuduje różnego rodzaju lukarny, wykusze, filary, daszki, kolumny, zamiast spodziewanego efektu proporcjonalnego, ładnego domu, otrzymuje efekt budowlanego koszmarku. Przykłady takich działań można spotkać niestety bardzo często i już na pierwszy rzut oka widać, że coś z budynkiem jest nie tak. A warto też  pamiętać, że wszelkiego rodzaju zmiany konstrukcyjne generują dużo większe koszty w wykonaniu. Inną istotną zmianą, która może skutkować poważnymi konsekwencjami w razie nieumiejętnego jej wprowadzenia, jest zamiana materiałów budowlanych. Jeśli materiały uwzględnione w projekcie zostaną zastąpione innymi, o słabszych parametrach technicznych (mniejsza grubość i nośność), może to skutkować nawet katastrofą budowlaną, dlatego wszystkie takie korekty należy bezwzględnie konsultować z lokalnym architektem adaptującym i wprowadzać je na etapie dokumentacji. Również, jeśli parametry cieplne zmienianych materiałów budowlanych będą znacząco odbiegały od przewidzianych w projekcie, znacznie pogorszy się standard cieplny domu. W konsekwencji taki budynek może nie spełniać obowiązujących norm na zapotrzebowanie energetyczne i może nie uzyskać odbioru budowlanego. A niestety nadal powszechne jest np. stosowanie mniejszej warstwy ocieplenia niż wpisana w projekcie, nie tylko ze względu na cięcie kosztów, ale głównie ze względu na opinie majstra budującego dom, który przeważnie „wie lepiej”. Kolejną zmianą, którą należy rozsądnie zaplanować i profesjonalnie wykonać, jest doprojektowanie piwnicy. Wdrażając ją, bierze się pod uwagę wiele czynników, takich jak ukształtowanie działki, warunki gruntowe itp. Jeśli piwnica zostanie źle zaplanowana, a potem niestarannie wykonana, może dochodzić do jej zamakania i zawilgocenia. A ponieważ koszty wykonania podpiwniczenia szacuje się dodatkowo na około 30-40% całości poniesionych nakładów, do tematu trzeba podejść bardzo ostrożnie. Zmiana konstrukcji dachu i kąta nachylenia także powinna być naniesiona w projekcie. Konstrukcję zmienia się przeważnie z powodu dobudowania lukarn lub przesuwania komina, zmianę kąta nachylenia dachu bardzo często zaś wymusza miejscowy plan zagospodarowania, w którym są sztywne zapisy dotyczące połaci dachowych.

Zgoda na wprowadzanie w projektach powtarzalnych otwiera więc przed Inwestorem wiele możliwości, ale należy z niej korzystać bardzo rozsądnie. W innym przypadku, zamiast wymarzonego, wygodnego i ładnego domu otrzymamy budowlany koszmar, który pochłonął nie tylko wiele nerwów, ale przede wszystkim pieniędzy. A przecież dom to naprawdę spora inwestycja, w większości przypadków – na całe życie.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu