Przed budową

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Zastosowanie Silki w domach energooszczędnych.

11 czerwca 2010

W większości projektów domów energooszczędnych opracowywanych przez Biuro Lipińscy Domy stosujemy silikaty w postaci bloczków „Silka”, o grubościach 24, 18 i 15 cm.

Silka jest dobrym materiałem o składzie, który zapewnia odpowiedni mikroklimat wnętrza i nie posiada żadnego szkodliwego wpływu na organizmy żywe. Surowce użyte do produkcji cegły silikatowej są naturalne – to przede wszystkim  piasek, wapno i woda. Tym samym bloczki spełniają założenia budownictwa zrównoważonego, czyli opartego na naturalnych surowcach, zużywającego minimum energii począwszy od produkcji materiałów, poprzez proces budowy, aż po utylizację starego budynku. Wszystkie te czynniki mają za zadanie  w jak najmniejszym stopniu wpływać na degradację środowiska naturalnego. Wysoka wytrzymałość mechaniczna cegieł silikatowych daje gwarancję, że wybudowane z nich ściany nie będą pękały pod wpływem obciążeń z nadproży okiennych i drzwiowych, stropów oraz pod wpływem drgań wynikających np. z ruchu samochodów ciężarowych na pobliskiej drodze. Dzięki większej wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z np. gazobetonami czy ceramiką poryzowaną, przy zastosowaniu cegły silikatowej można budować cieńsze ściany (15 –18cm). Nie chodzi tutaj tylko o oszczędności finansowe, ale w przypadku domu energooszczędnego, gdzie należy zastosować przynajmniej 20cm izolacji termicznej, efekt końcowy nie będzie przerażał swoją masywnością (grubością). Taka ściana będzie miała 35 – 38cm, czyli mniej niż ściana jednowarstwowa spełniająca obecne normy cieplne. Niewątpliwą zaletą cegły silikatowej jest też łatwość budowania z tego materiału, co umożliwia wznoszenie domów metodą gospodarczą. Dodatkowo można wykorzystać drążone w bloczkach kanały pionowe, mogące posłużyć do prowadzenia instalacji elektrycznej tam, gdzie trzeba wykonać podejścia pionowe do włączników czy punktów świetlnych. Bardzo istotną cechą silikatów jest także ich duża gęstość objętościowa. Ma ona znaczenie głównie z dwóch powodów. Po pierwsze - wpływa na kilkakrotnie większą pojemność cieplną tego materiału. Z tego powodu bloczki silikatowe mają możliwość akumulacji ciepła. Jest to cecha bardzo pożądana w budynkach energooszczędnych, które nie posiadają wysokotemperaturowych źródeł ciepła. Akumulacja cieplna ścian wpływa bowiem na stabilizację dobową temperatur w domu. Silka uwalniania zgromadzone za dnia ciepło, pozyskane z energii słonecznej, w porze nocnej, gdy temperatura zewnętrzna szybko się obniża, a niskotemperaturowy system grzewczy nie jest w stanie w krótkim czasie wystarczająco dogrzać pomieszczeń. Po drugie – duża gęstość objętościowa silikatów przekłada się na doskonałą izolację akustyczną. Przy zastosowaniu silikatów w ścianie dwuwarstwowej można więc zbudować solidny, ciepły dom. Pierwsza warstwa  - ściana z bloczków silikatowych odpowiada za wytrzymałą, stabilną konstrukcję, natomiast izolacja jest gwarancją ochrony termicznej, zapewniającej użytkownikom korzystny mikroklimat i niezbędny do wygodnego mieszkania spokój. Materiały do wznoszenia ścian jednowarstwowych muszą z natury rzeczy godzić w sobie dwie funkcje, czyli konstrukcji i izolacji, poprzez co, jak każdy produkt będący efektem kompromisu -  posiadają pewne wady.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu