bezpłatny katalog z projektami domów Ciepłe Domy nr 37

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

  • 71 354 59 49
  • oraz:
  • 883 909 409
 

Zakup działki budowlanej pod budowę domu od gminy.

Zakup ziemi pod budowę domu jest jak najbardziej możliwy. Odbywa się on na drodze przetargu, a ogłoszenia gmin odnośnie sprzedaży działek ukazują się w prasie oraz na stronach odpowiednich urzędów. Działki przygotowane przez gminy są często bardz atrakcyjne, gdyż niejednokrotnie gminy przygotowują całą infrastrukturę przezd sprzedażą. Ceny działek oferowanych przez urzędy są określone na podstawie ich wartości rynkowej, a wycenę przygotowuje rzeczoznawca. Osoby zainteresowane zakupem ziemi, aby przystąpić do przetargu, muszą spełnic określone dla tego trybu transakcji warunki, a także wpłacić wadium o wartości określonej w ogłoszeniu. Osobie, która wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet transakcji, a pozostałym uczestnikom oddaje się wpłacone wadium. Warto więc rozważyć zakup działki pod budowę domu bezpośrednio od urzędu gminy.