Zasady wprowadzania zmian do projektów katalogowych

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Zmiany w projektach katalogowych

Jeżeli w naszej kolekcji znajduje się projekt, który wymaga pewnych modyfikacji są dwa sposoby, aby dostosować go do potrzeb Inwestora: 

1. Zamówienie projektu gotowego wraz z bezpłatną zgodą na zmiany, które naniesie lokalny architekt w ramach adaptacji (zobacz zasady wprowadzania zmian w ramach adaptacji)


2. Zamówienie projektu ze zmianami, które nanosi nasze biuro.


UWAGA: Projekty z kolekcji Murator mogą być dostosowane tylko w ramach adaptacji u lokalnego architekta. Nasze biuro nie wprowadza do nich zmian.

Najczęściej pojawiające się zmiany, które wprowadzamy lub na które wydajemy bezpłatną zgodę to:
- zmiana kąta nachylenia dachu,
- podpiwniczenie budynku,
- zmiana technologii ścian, stropu, fundamentów,
- zmiana wymiarów domu,
- likwidacja, doprojektowanie lub poszerzenie garażu,
- podniesienie ścianki kolankowej,
- zmiany wielkości i usytuowania okien i drzwi,
- zmiany funkcji pomieszczeń,
- zmiana systemu ogrzewania (gaz/paliwo stałe/pompa ciepła oraz grzejniki/ogrzewanie podłogowe).

OPRACOWNIAE PROJEKTU ZE ZMIANAMI W NASZYM BIURZE PRZEBIEGA NASTĘPUJĄCO:

1. Inwestor przesyła na adres biuro@lipinscy.pl e-maila z opisem i/lub szkicem zmian dotyczących konkretnego projektu. Na podstawie tego opisu przygotowujemy wycenę zmian oraz wstępny termin realizacji.

2. Inwestor, który akceptuje naszą ofertę przesyła potwierdzenie zamówienia oraz dane do zamówienia: imię, nazwisko, adres (oraz ewentualnie dane do faktury jeśli są inne niż dane do wysyłki), numer telefonu.

3. Inwestor dokonuje zakupu projektu poprzez wpłatę przelewem kosztu projektu katalogowego na podane przy zamówieniu konto bankowe:
LIPIŃSCY DOMY
PKO BP S.A. I o/Wrocław nr 21 1020 5226 0000 6302 0190 3566 .

4. Po zaksięgowaniu płatności zlecenie zostaje przekazane do realizacji. Precyzujemy termin ukończenia pracy. Standardowo trwa to 4-6 tygodni. Ze względu na specyfikę pracy projektowej zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia terminu o kilka dni. Inwestor o takiej zmianie zostanie poinformowany najpóźniej dzień przed ustalonym terminem wysyłki. Opracowaniem zmian zajmuje się konkretny projektant, który kontaktuje się z inwestorem przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie nanoszenia zmian, jeśli jest taka konieczność.

5. Projektant wprowadza wstępnie ustalone zmiany i przesyła Inwestorowi wybrane rysunki do akceptacji (rzuty kondygnacji, ewentualnie przekrój lub inne rysunki zależnie od rodzaju wprowadzanych zmian).

6. Po zaakceptowaniu zmian przez Inwestora opracowujemy projekty branżowe i charakterystykę energetyczną.

7. Po ukończeniu pracy, gdy projekt ze zmianami jest już kompletny, Inwestor dopłaca przelewem ustaloną kwotę za zmiany na odrębne konto bankowe:
„M&L LIPIŃSCY BIURO PROJEKTOWE” MONIKA LIPIŃSKA
PKO BP S.A. Oddział 9 we Wrocławiu nr 20 1020 5242 0000 2602 0405 9648

8. Po zaksięgowaniu płatności zmieniona dokumentacja w czterech egzemplarzach jest wysyłana kurierem pod wskazany adres.

UWAGI:
1. Projekt wraz ze zmianami nie podlega zwrotowi.
2. Wszelkie modyfikacje wprowadzane przez inwestora po złożeniu zamówienia, w trakcie opracowywania zmian mogą mieć wpływ na zmianę ceny oraz terminu ukończenia pracy nad projektem.
3. Projekt ze zmianami wymaga, podobnie jak katalogowy, adaptacji do warunków lokalnych.
4. Do projektu ze zmianami nie jest dołączana tabela kosztów.
5. Do projektu ze zmianami można zamówić kosztorys inwestorski wraz z kosztorysem ślepym w cenie 492 zł brutto. Nie ma możliwości zamówienia wyłącznie kosztorysu ślepego.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu