Wykończenia

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Wokół domu - jak zagospodarować działkę?

Wielu inwestorów, zwłaszcza na  początku swojej drogi  budowlanej, wszystkie  środki finansowe i energię przeznacza wyłącznie na dom, nie bardzo planując, jak ma wyglądać i z czym może się wiązać zagospodarowanie terenu wokół budynku. Najczęściej więc na ten etap nie ma już pieniędzy, stąd wiele rodzin mieszka w pięknie wykończonym domu, ale wciąż jakby na placu budowy.

Sami planujemy ogród.

Nie trzeba oczywiście od razu urządzać np. ogrodu w najdrobniejszych detalach, ale warto zadbać o kilka istotnych elementów, jak choćby ogrodzenie, okładzinę schodów zewnętrznych, oświetlenie terenu i utwardzenie ścieżek i podjazdów. Ogrodzenie działki to całkiem spory koszt, który zależy od ilości i jakości użytych materiałów. Bez względu na to, z czego ma ono być, postarajmy się wybrać wariant trwały i solidny, co wpłynie też oczywiście na nasze  bezpieczeństwo. Okładzina schodów powinna być również trwała, dodatkowo łatwa w utrzymaniu oraz bezpieczna, czyli minimalizująca ryzyko poślizgnięcia się. Oświetlenie, zwłaszcza przy wejściu i bramce to również element wpływający na poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo, jeśli planujemy oświetlić teren różnymi punktami świetlnymi, instalacje i fundamenty pod lampy należy wykonać przed posianiem trawy i posadzeniem roślinności. Warto pamiętać o kranach zewnętrznych, które też należy wcześniej zaplanować. Istotne jest utwardzenie podjazdu i ścieżek, ponieważ w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni w czasie opadów brnąć w błocie. Jeśli nasz ogród chcemy obsadzić drzewkami i krzewami, można to również zrobić odpowiednio wcześniej, gdyż rośliny te wymagają zazwyczaj kilku lat by wyglądać efektownie. Po wykonaniu tych kilku najbardziej wstępnych prac, w dalszej kolejności możemy przez kilka sezonów pracować nad szczegółami zagospodarowania terenu, ciesząc się tym, że mamy własny kawałek ziemi, o który możemy dbać i go dopieszczać według własnego uznania.

Wynajmujemy profesjonalną firmę.

Prace nad zagospodarowaniem terenu można oczywiście powierzyć także profesjonalnej firmie. Na rynku jest wiele firm, które się zajmują takimi pracami, natomiast jest to bez wątpienia dużo większy koszt. Bardzo ogólnie można przyjąć, że obecnie obowiązujące stawki kształtują się na poziomie 140-200 zł za zagospodarowanie 1 m2 niezabudowanej powierzchni działki. W zakres prac wlicza się takie elementy jak: prace ziemne, rozprowadzenie na głębokości około 70 cm podstawowej instalacji elektrycznej, oczywiście bez opraw i lamp, wykonanie nawodnienia, wykonanie obrzeży trawnikowych i nawierzchni ogrodowych, wykonanie trawnika z rolki lub sianej trawy, nasadzenie drobnej roślinności, żywopłotu oraz kilku większych roślin. O ile można wstępnie ustalić dolną granicę cenową dla metra opracowania zagospodarowania terenu, o tyle górna zależy wyłącznie od fantazji, możliwości finansowych i gustu Inwestora. Warto więc przed podpisaniem umowy doprecyzować te kwestie, łącznie z wykonaniem kosztorysu oraz projektu zleconych prac. Wspomniany projekt powinien zawierać koncepcję ogrodu, projekt wykonawczy zieleni, projekt nawierzchni, projekt elementów z zakresu małej architektury oraz specyfikację materiałowo-roboczą. Oczywiście wszelkie dodatkowe elementy  typu altany, oczka wodne, tarasy, stanową dodatkowy, spory koszt, który wzrośnie jeszcze bardziej w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania odprowadzenia wody opadowej z dachu oraz odwodnienia i drenowania terenu.

Bez względu na to, czy sami zajmiemy się planowaniem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem działki, czy też zlecimy to profesjonalistom, warto wcześniej ocenić, jakie wiążą się z tym koszty, skalkulować, na co możemy sobie pozwolić, a przede wszystkim zaplanować, jakie  ma być otoczenie naszego domu, ponieważ jest to inwestycja na wiele lat, która powinna być spójna z wyglądem samego budynku i sprawiać radość mieszkańcom.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu