Budowa

Zamów bezpłatny katalog Domy Gotowe 21

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 •  
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domuTyp domu:
Wybierz właściwości projektuPowierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
 

Sprawdź, czy Ciebie to dotyczy - zestawienie najbardziej kosztownych błędów przy budowie domu.

Sprawdź, czy Ciebie to nie dotyczy! – zestawienie najczęstszych błędów przy budowie domu, które podwyższają koszt inwestycji, czyli na co uważać szczególnie.

Błędów przy budowie domu uniknąć się raczej nie da. Zawsze będzie coś, co można było zrobić lepiej, staranniej, inaczej.  Ale o ile niektóre błędy nie wpływają znacząco na komfort i koszty inwestycji, o tyle inne zaniedbania mszczą się podwójnie, a konsekwencje ich popełnienia mogą być nadzwyczaj kosztowne. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów, mających duży wpływ na koszt budowy:
•    niewłaściwie  zagęszczony grunt – grozi pęknięciem i nierównomiernym osiadaniem betonowej płyty posadzki,
•    błędy  w fundamentach zarówno na etapie badania gruntu, opracowania projektu, a także w fazie budowy (bardzo trudne, czasem niemożliwe do naprawienia i niestety – bardzo kosztowne, mogące powodować zawilgocenia murów, pękanie ścian),
•    brak zbrojenia podłogi na gruncie –może powodować pękanie podłogi.
•    brak lub zła izolacja przeciwwilgociowa fundamentów  - powoduje zawilgocenie fundamentów i ścian, a także korozję elementów konstrukcyjnych.  Właściwa izolacja konieczna jest szczególnie, gdy budujemy dom z piwnicą. W przeciwnym wypadku na ścianach piwnicy, a także na wyższych kondygnacjach może pojawić się wilgoć.
•    złe wyprowadzenie poziomu i pionu ścian, czyli krzywe ściany, co może skutkować problemami podczas tynkowania czy osadzania okien. Wygładzanie nierówności to większa ilość zużytego tynku, a co za tym idzie – większe koszty.
•    niewłaściwa zaprawa (głównie w ścianach jednowarstwowych), co grozi przede powstawaniem mostków termicznych, przez które ucieka ciepło. Dom będzie się przez to nadmiernie wychładzał, a rachunki za ogrzewanie niemałe.
•    niestaranne lub niezgodne z projektem wykonanie, co powoduje powstanie mostków termicznych, przez które ucieka ciepło z domu. Warto dołożyć szczególnej staranności w miejscach bardziej na to narażonych (nadproża, okna, balkony itp.)
•    źle  wykonany strop gęsto żebrowy, czyli taki, w którym brak jest żeber rozdzielczych i podwojonych belek w   miejscu oparcia ścian działowych – skutkuje widocznymi na suficie rysami, które pojawiają się nawet, gdy zostanie przeprowadzony remont.
•    niewłaściwy sposób usztywnienia ścianki kolankowej – to,  jak ma być zaprojektowana ścianka kolankowa powinno zostać uwzględnione już na etapie projektowym. Nie wolno dokonywać  zmian bez konsultacji z osobą do tego uprawnioną, gdyż brak wzmocnień i wieńca ścianki kolankowej może skutkować nawet zawaleniem się dachu.
•    wykonywanie poszczególnych prac niezgodnie z wytycznymi - np. betonowanie musi odbywać się przy sprzyjających warunkach pogodowych (jeśli jest zbyt gorąco, woda za szybko odparuje i wylewka będzie słaba, może również popękać).
•    zła izolacja tarasu lub dachu płaskiego, co skutkuje przeciekaniem.
•    zmiana pokrycia więźby dachowej bez uprzedniego sprawdzenia obciążeń przez projektanta oraz montowanie dodatkowych elementów (ogniwa fotowoltaiczne, baterie słoneczne) bez sprawdzenia wytrzymałości.
•    nieprawidłowo wykonane obróbki blacharskie, zwłaszcza przy koszach i kominach – grożą zaciekaniem, a tym samym zawilgoceniem konstrukcji.
•    samowolne zmiany w wymiarach schodów -  może okazać się, że będę niezgodne z przyjętymi normami, niewygodne, czy wręcz niebezpieczne dla użytkownika.
•    wybór kiepskiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych – zdaniem wielu budujących lepiej jest wybrać prosty i niedrogi w budowie dom i zrealizować go dokładnie, z dużą starannością, niż realizować budynek  rozłożysty, o  wielospadowym dachu i oszczędzać na materiałach do budowy,
Na koniec błąd najbardziej banalny, ale chyba najczęściej popełniany – wybór złej ekipy, która może niestety zepsuć dosłownie wszystko. Warto więc temu tematowi poświęcić sporo uwagi, w przeciwnym wypadku niestety  to inwestor najczęściej pokryje koszty błędów, jakie popełnią na budowie „fachowcy”.

Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Polityka prywatności.

Promocja
zamów bezpłatny katalog
Okładka Bezpłatny Katalog
zamów bezpłatny katalog
[x]

X

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Lipińscy Domy Ludwika Juchniewicz-Lipińska, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, NIP 8941157784, REGON 020044418
 2. W Lipińscy Domy powołany został Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: specjalistaodo@lipinscy.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
  1. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
  2. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
  3. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
 6. Dane osobowe będą pobierane:
  1. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
  2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
  3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 8. Prawa osoby której dane są przetwarzane
  Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 9. Odbiorcą danych mogą być:
  1. partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
  2. podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audyt, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
  5. podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.

Przejdź do serwisu